11. 7. 2022

Zomrel Ján Solovič

 Zomrel Ján Solovič

 Autor divadelných a televíznych hier Ján Solovič má 85 rokov

 

Vo veku 88 rokov zomrel včera slovenský dramatik Ján Solovič.

Študoval na gymnáziu vo Zvolene, kde maturoval r. 1953, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave dokončil štúdium dramaturgie r. 1958. R. 1957 – 63 dramaturg, 1963 – 71 umelecký šéf Čs. rozhlasu na Slovensku, 1971 – 83 vedúci tajomník a 1984 – 89 aj predseda Zväzu slov. spisovateľov, od 1978 zároveň doc. televíznej a filmovej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení, žije na dôchodku v Bratislave. R. 1953 debutoval rozhlasovou hrou o Mikulášovi Koperníkovi Torunský génius, divadelnú hru s názvom Posledná hrmavica napísal r. 1955 ako vysokoškolák. Popri divadelných hrách písal rozhlasové hry a od r. 1962 aj televízne hry. Autor divadelných hier Nepokojná mladosť (1957), Súhvezdie Draka (1958), veselohry U nás taká obyčaj (1960), tragikomédie Žobrácke dobrodružtvo (1970), veselohier Strašne ošemetná situácia (1968), Veža nádeje... (1972) a Kráľovná noci v kamennom mori (1983), hier Pozor na anjelov (1978), Právo na omyl (1981), Meridian Express (1985) a Príliš odvážny projekt (1987). Z rozhlasových hier boli uvádzané Prešporská predohra (1957), Polnoc bude o päť minút (1958), Ruky pre Luciu (1962), Prvý dialóg s vami, Druhý dialóg s vami (obe 1966), Rekomando (1968) a i.; z televíznych hier Kar na konci roku (1963), Kde leží naša bieda (1965), Zhasnuté slnko (1967), Traja z deviateho poschodia (1969), Meridián (1974), Strieborný jaguár (1975), Zlatý dážď (1976; posledné tri vyši súborne pod názvom Občianska trilógia, 1978), Zvon bez veže (1984), Peter a Pavel (1985) a i. Pre televíziu upravoval aj rozhlasové hry, autor scenára televízneho seriálu Straty a nálezy 1 –5 (1975); výbery z jeho úspešných divadelných hier a televíznych dramatizácií vyši pod názvami Z javiska (1981), Z obrazovky (1984) a Z minulosti (1986). R. 1963 vydal pre deti rozprávkovú knižu Výlet nad oblaky, 1964 zostavil pre deti zborník krátkych scénických útvarov z pôvodnej a prekladovej tvorby Zradná čapica. Autor publicistickej práce o minulosti i perspektíve rozhlasovej tvorby na Slovensku Tu Bratislava (1976). Napísal drámu Krvavý trón (2002), komédiu Maharadža z Royalu (2006), autobiograficky šylizovanú knihou Moje radosti (2007).