20. 4. 2008

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Tento úvod sa objavil v časopise Pamiatky a múzeá č. 2/2007

O neláske k histórii
Už viackrát som povedal, že Slováci nemajú radi svoju kultúru a eštemenej históriu. Napodiv, hoci to znie tvrdo, nikdy mi nikto prílišneoponoval... Nedávno som sa vrátil z Ružomberka. Na vlastné oči som videl, akomesto zbúralo väčšiu časť gotického kaštieľa sv. Žofie a na jeho mieste dovolilo postaviť Hypernovu. Na slávnom mieste, kde bola svojho času uloženáuhorská koruna, býval Žigmund Luxemburský a ďalší králi, sa dnes predávajúrožky. Pred niekoľkými dnami som prišiel na Mariacsalád, kláštor Mariánskej družiny, v lesoch neďaleko Podhájskej. Už som ho nenašiel. Ešte predniekoľkými rokmi tam bolo múzeumso strážcom, ktorý ho vartoval, potom si ho v reštitúcii vzala cirkev,nechala bez ochrany a dnes je to rozvalina, presnejšie povedané "baňa" na stavebný materiál. Nakované rokokové mreže, ktoré spomína aj súpis pamiatok, ktosi priviazal lano, na druhý koniec traktor a vytrhol ich zo steny; skončili kdesi vzbere. Z národnej kultúrnej pamiatky, veľkého barokového komplexu zmizla strecha, trámy, dvere, okná, elektrické káble, vodovodné trúbky, veľká časť múrov, zrútili sa nechránené klenby, tisíce tehál skončili v okolitých obciach, kde si z nich postavili šopy a ploty. Vzácne freskyúdajne od rakúskeho maliara J. V Bergla, ktoré si všade inde strážia ako okov hlave, pod rozbúranými stropmi zmyl dážď: Vedľa kláštora je parkovisko pre návštevníkov pamätného miesta. Stalo saz neho verejné smetisko, kam prichádzajú vozíky aj celé nákladné autá plné odpadkov;ale aj autobusy a autá cudzincov; termálne kúpele v Podhájskej sú plné zahraničných turistov, v húfoch prichádzajú na miesta, o ktorých veľa počulia nevychádzajú z údivu. Sú to, samozrejme, najmä Maďari, lebo na hranice je len zopár kilometrov.Môžeme hádať, čo hovoria... Pravda, nejde len o do oči volajúce zrúcaniny, deje sa to aj mene jnápadne,ale rovnako ničivo. Keď som si nedávno nevedel rady s najstaršími rakúskymi kronikami,v ktorých sa píše aj o Bratislave, dozvedel som sa od profesora Marsinu, ktorého som požiadalo radu, že k 700. výročiu bratislavského privilégia vroku 1991 boli pripravené na vydanie pramene k dejinám Bratislavy (aEncyklopédia Bratislavy), ale porevolučná radnica, čo boli aj dvaja historici, objednanú prácu zastavila. Je nenávratne stratená; počítače neboli, niektorí autori zomreli, iní zostarli a Bratislava stále nemá to, čoje inde samozrejmosťou.

Takzvaný krízový menežment Richarda Rybníčka zrušil odbornú knižnicu Slovenskej televízie. Isteže, bez inventúry, tisícky vzácnych kníh jednoducho zmizli. Nedávno sa "našli": Boli pod doskami, ktorými zatĺkli knižničné regály s kulisou "Superstar" a podobných relácií. A netrvalo to niekoľko dní, či týždňov. Boli tam zatlčené a zabudnuté rok alebo dva...
Tragický výpočet by nemal konca. Bolo by treba bič a vyhnať z chrámu svätokupcov, bolo by to veľmi treba, žiaľ, v mnohých prípadoch neskoro, ibaže neviem, kto by ním zapráskal.To preto si myslím, že Slováci nemajú radi svoju kultúru a ešte menej históriu.
Pavel Dvořák