22. 4. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Do pripravovaného audiovizuálneho fondu by nemali platiť autori a výkonní umelci pôsobiacich v audiovízii, ich príspevky by mali ostať umeleckým fondom. Je to výsledok prvého kola rozporových konaní k návrhu zákona o Slovenskom audiovizuálnom fonde, ktoré sa skončilo 17. apríla. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. "Výraznejšou zmenou oproti textu návrhu zákona predloženého do medzirezortného pripomienkového konania je vypustenie novelizácie zákona o umeleckých fondoch a zároveň vypustenie príspevkovej povinnosti autorov a výkonných umelcov," informoval Bednár. Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje aj ďalšie závery z rozporových konaní a zapracováva jednotlivé akceptované pripomienky do textu návrhu zákona. Rozporové konania by mali byť ukončené do 9. mája, zákon by mal byť na rokovanie vlády predložený v mesiaci máj 2008, dodal Jozef Bednár. Slovenský audiovizuálny fond by mal umožňovať rozličné formy podpory filmu - dotácie, pôžičky, štipendiá či garancie na úver. Má sa sústreďovať aj na podporu rozvoja infraštruktúry pre audiovizuálnu kultúru a priemysel, napríklad na obnovu technológií či kín. Jeho úlohou je tiež zefektívniť udeľovanie aj kontrolu financií, úspešní žiadatelia by mali dostávať peniaze podľa vopred dohodnutých podmienok aj počas dlhšieho obdobia ako jeden rok. Zásadnou zmenou je i to, že namiesto jednej grantovej komisie by žiadosti o finančnú podporu mali posudzovať viaceré nezávislé odborné komisie a schvaľovanie by tak malo byť transparentnejšie. Autor zákona - MK SR si od návrhu zákona o podpore audiovizuálnej tvorby (zákon o Slovenskom audiovizuálnom fonde) sľubuje oživenie slovenského filmu. Do verejnoprávnej inštitúcie - fondu by mali prispievať televízie, kiná, prevádzkovatelia retransmisie - napríklad káblovej televízie, ale aj video a DVD predajne či požičovne. Príspevok štátu do fondu sa navrhuje na 20 až 50 % zo sumy príspevkov vybraných za predošlý rok. Príjmami fondu budú pokuty od Rady pre vysielanie a retransmisiu a pokuty podľa audiovizuálneho zákona, s výnimkou obcí. Tiež pokuty, ktoré uloží fond a ďalšie. Výdavky fondu nesmú prekročiť 5 % z jeho príjmov. V súčasnosti sa do kinematografie investujú prostriedky súkromných subjektov a zo štátneho rozpočtu - od roku 2004 cez grantový systém MK SR, program AudioVízia. Štátna podpora audiovizuálnej tvorby pokrýva asi 15 percent požadovaných nákladov na vývoj, výrobu, produkciu a ďalšie činnosti v audiovízii. Vlani z 315 žiadostí podporili 121 a z požadovaných 713 mil. Sk tak MK SR rozdelilo necelých 117 mil. Sk. Po vzniku fondu má program AudioVízia zaniknúť.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.