24. 9. 2012

Liberáli komunistami? Nie, kjelbasmi !

Liberáli komunistami?
Nie, kjelbasmi !Podporme sťažnosť proti jednostrannému zaradeniu kontroverzne štylizovaného “dokumentu” “Sicko”, od ešte kontroverznejšieho režiséra M. Moora, viackrát usvedčeného z tendenčného manipulovania, demagógie a klamstiev, prostredníctvom jeho fabulovaných dokumentov, do vysielania verejnoprávneho média, dokonca v prime-time (!) a doporučme odkazy a linky vypovedajúce o tendenčnosti tohoto “diela”, príp. odkazy na názory, ktoré by mali byť kvôli vyváženosti eventuálne tiež zaradené do vysielania. Rád by som sa tiež dočkal toho, aby prípadné pokuty boli zosobnené priamo zodpovedným, ktorí o programe rozhodujú, eventuálne vedeniu, a nie organizácii ako takej, ktorá je platená z koncesionárskych poplatkov, čím bude paradoxne druhýkrát potrestaný práve koncesionár, lebo sa tým znížia prostriedky na iný, príp. kvalitnejší program.

Na Radu pre vysielanie a retransmisiu sa obraciame s nasledujúcou výzvou, ktorú môžete aj vy odoslať skopírovaním a vložením do formulára na nasledujúcej stránke:

http://www.rvr.sk/sk/podanie-staznosti/

Týmto podávam sťažnosť na odvysielanie dokumentu “Sicko” od autora Michaela Moora, ktorý odvysielala verejnoprávna televízia STV 2 (RTVS) v nedeľu 23.9.2012 o 19:55 (teda v prime time) ako dokumentárny film.

Podľa všetkého sa RTVS dopustila porušenia § 3 ods. 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, kde sa ako inštitúcia financovaná prevažne z verejných zdrojov zaväzuje poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Uvedený dokument ako podľa svojej definície celok informácií pre diváka popisujúci skutočnosti z reálneho života nespĺňal svojim obsahom zákonné náležitosti, aby mohol byť odvysielaný vo verejnoprávnom médiu.

Dokument je v skratke jednostranným popisom prínosov a výhod socializovaného (verejného) zdravotníctva, pričom autor napríklad popisuje aj priamo na mieste zdravotnú starostlivosť na Kube. Podľa názorov viacerých doktorov priamo z Kuby bol autor Michael Moore pozvaný komunistickými lídrami účelovo do najlepšej nemocnice v krajine (resp. jedinej svojho druhu v krajine) – tzv. nemocnica pre vládnu elitu, čo vôbec nezodpovedá bežnému stavu zdravotnej starostlivosti v krajine, čo autor a rovnako tým (ak je takto podaná informácia) aj RTVS zamlčuje. Rovnako sa to týka aj popisovaného stavu v Anglicku a Kanade.

Žalostný stav zdravotnej starostlivosti na Kube pritom popisuje aj denník SME v nasledujúcom článku z roku 2010: http://www.sme.sk/c/5654048/kubansky-lekar-nemame-lieky-ani-pristroje.html.

Závažné nedostatky popisuje rovnako aj priamo Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Cuba

Rovnako nie najlepší stav pri systéme verejného zdravotníctva v Kanade americká televízia ABC v reakcii na tento dokument: http://www.youtube.com/watch?v=sXJgkvF19QA.

O tieto dôležité informácie za účelom vyváženosti informovania boli diváci RTVS ukrátení a nakoľko je systém zdravotnej starostlivosti a teda aj jeho kvalita pre ľudí bytostne dôležitá, jedná sa podľa môjho názoru o závažné porušenia nie len zákona ale aj morálky, v zmysle poskytovania zavádzajúcich a jednostranných informácií verejnosti o takto dôležitej téme.

Žiadam Vás preto preskúmať uvedené skutočnosti a informovať ma o záveroch. Ďakujem.

Martin Bulák