27. 9. 2012

Spring will laugh again, which we await by air, land and sea


Spring will laugh again,
which we await by air, land and sea

 
Na svetlo božie sa derie  sťažnosť na odvysielanie dokumentu “Sicko” od autora Michaela Moora, ktorý odvysielala verejnoprávna televízia STV 2 (RTVS) v nedeľu 23.9.2012 o 19:55 (teda v prime time) ako dokumentárny film. Podľa stažovateľov sa RTVS dopustila porušenia § 3 ods. 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, kde sa ako inštitúcia financovaná prevažne z verejných zdrojov zaväzuje poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Uvedený dokument ako podľa svojej definície celok informácií pre diváka popisujúci skutočnosti z reálneho života nespĺňal svojim obsahom zákonné náležitosti, aby mohol byť odvysielaný vo verejnoprávnom médiu.

Michaela Moora nijak zvlášť nemilujem, okrem jeho filmu Bowling for Colombine, ktorý je skvelý. Predstava, že by sa mali filmy vo vysielaní komentovať alebo vyvažovať nie je nová, je obdoba komunistickej zvrátenosti, zvrátenosti, v ktorej žijú sťažoavatelia, o ktorých duševno zdraví sa dá zdravo pochybovať.  Nabudúce doporučujem, aby, keď RTVS odvysiela film For Whom the Bell Tolls, vyvážiť ho niečím ako hymnou španielskej Falangy Cara al Sol.
Samí komunisti, ľavičiari a svine, však ? 
Teraz k tým obskúrnym sťažovateľom. Drvivú väčšinu tvoria prívrženci akejsi iniciatívy. Menej štátu a „ paradoxne „ viac slobody. Prečo paradoxne. Ich predstava demokracia je asi takáto:


" Demokracia nikdy nebola o diskusii. Demokracia je o tom, keď dvaja vlci a jedna ovca hlasujú, že čo bude na večeru. Nič viac a ničmenej. To že si vy myslíte, že demokracia je diskusia, je len preto, že vám to nahovorili politici, aby ste si mysleli, aký je to úžasný systém. Akonáhle však bude demokracia rozoznaná ako zlá a skazená idea– a idey môžu prejsť takou premenou prakticky v okamihu – katastrofa bude môcťbyť odvrátená.

Hlavnou úlohou tých, ktorí chcú zmeniť smerovanie spoločnosti a predísť jej úplnému zlyhaniu, je “delegitimizácia”myšlienky demokracie, jej odhalenie ako príčiny súčasného procesu postupujúcej“decivilizácie”. K tomu najprv musíme ukázať, aké ťažké je vôbec nájsť zástancu demokracie v histórii politického myslenia. Takmer všetci veľkí myslitelia nemali pre demokraciu nič než pohŕdanie. Ba čo viac, myšlienka demokracie je nemorálna rovnako ako nehospodárna.

. Teda zdá sa možné presvedčiť väčšinu, že je potrebné zbaviť volebného práva štátnych zamestnancova kohokoľvek, kto prijíma od štátu akékoľvek výhody, či už v podobe sociálnych dávok alebo štátnych zákaziek.

Spolu s tým je potrebné rozoznať dôležitosť separatizmu a separatistických hnutí. Ak sú väčšinové rozhodnutia “správne”, potom rozhodnutie najväčšie zo všetkých možných väčšín, svetovej väčšiny a svetovej demokratickej vlády, musí byť považované za ultimátne “správne”. Dôsledky sme si povedali hneď na začiatku tohto článku. Naopak separatizmus predstavuje odštiepenia menšej časti z veľkej populácie. Je to teda voľba proti demokracii a princípu väčšiny. Čím ďalej tento proces postúpi na úrovni malých regiónov, miest, okrskov miest, dedín a konečne jednotlivých domácností a slobodných združení domácností a firiem, tým ťažšie bude udržať súčasnú úroveňprerozdeľovania. Čím menšie tieto jednotky budú, tým je pravdepodobnejšie, že niekoľko tam žijúcich jednotlivcov bude na základe svojej ekonomickej nezávislosti, skvelých výsledkov svojej práce, morálne bezchybného osobnéhoživota, výborného úsudku, odvahy a vkusu povýšených na úroveň prirodzenej elity. Títo ľudia potom prepožičajú legitimitu myšlienke prirodzeného poriadku navzájom súperiacich (ne-monopolných) a slobodne (dobrovoľne) financovaných strážcov poriadkov, sudcov a navzájom sa prekrývajúcich jurisdikcií, ako existujú dokonca i dnes vo sfére medzinárodného obchodu a cestovania. Spoločnosť čisto privátneho práva ako odpoveď pre demokraciu a každú ďalšiu formu politickej (donucovacej) vlády."

 

Takže, milá Rada pre vysielanie a retransmisiu, hoďte sťažnosť do koša.