27. 9. 2012

RADA RTVS updated

RADA RTVS updated
 

Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Václav Mika písomne požiadal bývalú šéfku tejto inštitúcie Miloslavu Zemkovú o vrátenie odmien za druhý štvrťrok 2012. Uviedol to na dnešnom rokovaní Rady RTVS.
"S pani Zemkovou som sa stretol včera (26.9.). Tlmočil som jej stanovisko Rady RTVS a Dozornej komisie. Písomne som ju požiadal o vrátenie odmeny," konštatoval Mika.
Zemková však podľa neho s právnym názorom RTVS nesúhlasí. "Tlmočila mi svoje stanovisko, že jej napriek uzneseniu rady odmeny náležali," dodal. "Trvá na tom, že štatút je vyššia právna norma ako uznesenie Rady RTVS a štatút sa nezmenil," uviedol Mika. Exriaditeľka rádiotelevízie podľa neho argumentuje tým, že odmeny jej patrili na základe štatútu a navyše ich de facto Rada RTVS vzala na vedomie spolu so správou o hospodárení RTVS za prvý polrok 2012. Jej stanovisko si zatiaľ vypočul v ústnej podobe a predpokladá, že ho v dohľadnom čase dostane aj písomne.
Predseda Rady RTVS Miroslav Kollár Miku doplnil, že rada sa s právnym stanoviskom Zemkovej nestotožňuje, konať však v tejto fáze musí riaditeľ RTVS Mika. Zároveň ho požiadal, aby radu o výsledku riešenia tohto problému informoval.
Odmeny za druhý kvartál Zemková nemá odsúhlasené Radou RTVS. Na problém sa prišlo v priebehu rokovania rady 30. augusta, keď sa ukázalo, že systém odmeňovania bol v druhom štvrťroku uznesením Rady RTVS zmenený a už nebolo možné vyplácať odmeny zálohovo.
"Treba konštatovať, že za druhý kvartál boli vyplatené tri odmeny zálohovo," uviedol na rokovaní rady 30. augusta Mika. Za apríl, máj a jún malo ísť celkovo o sumu vyššiu ako 7000 eur.
"Ak to tak bolo, nemá to oporu v uznesení rady," reagoval vtedy predseda rady Miroslav Kollár. Dodal, že Rada RTVS rozhodovala len o prvom štvrťroku. "Za prvý štvrťrok sme pani riaditeľke vyplatili sto percent odmeny. Za druhý štvrťrok sme ju nemali komu priznať, pretože keď sme mali koncom júla správu na stole, už nebola obsadená funkcia generálneho riaditeľa," povedal koncom augusta Kollár.


Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dnešnom rokovaní schválila nový organizačný poriadok a organizačnú štruktúru RTVS účinnú od 1. decembra 2012. Pre TASR to potvrdil predseda rady Miroslav Kollár.
"Je to prechodová štruktúra. Pán riaditeľ (Václav Mika, pozn. TASR) na rade hovoril, že v priebehu budúceho roka by chceli usadiť celkovú štruktúru, ktorá už pôjde aj do mikroúrovne a predpokladám, že ku koncu budúceho roka by už inštitúcia mohla byť nastavená tak, aby mohla v novom modeli fungovať dlhodobejšie," dodal Kollár.
"Tento model podľa mňa spĺňa to, čo RTVS z pohľadu efektívneho riadenia na najbližšie mesiace potrebuje. Z môjho osobného pohľadu logickejšie usporadúva štruktúru vo vzťahu k procesom, ktoré v inštitúcii prebiehajú," vysvetlil. "Logickejšie usporadúva spravodajstvo, rovnako programové časti televízie a rozhlasu. Rok a pol ukázal, čo je spojiteľné a čo nie je. To, čo sa v rámci programu nedá spájať, ostáva samostatné a programové spojenie ostáva čisto v oblasti spravodajstva a publicistiky," uzavrel Kollár.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika charakterizoval zmeny v organizačnej štruktúre ako "zmeny, ktoré sledujú ciele programové, obsahové, ekonomické a štrukturálne". Dodal, že spravodajstvo má v štruktúre vlastnú polohu na najvyššej úrovni, v programovej oblasti však majú rozhlas a televízia autonómiu. "Posilňujem pozíciu marketingu, sústreďujem sa na vývoj formátov a analýzu, čo sa tiež v štruktúre ocitlo." Dodal, že od prvého decembra by mala vzniknúť aj sekcia technickej realizácie, za riadenie technického rozvoja by mal byť zodpovedný Andrej Doležal. Mika potvrdil, že do budúcnosti počíta so spoluprácou s Tiborom Búzom a Lukášom Dikom, ktorí aktuálne pracujú v spravodajstve TV Markíza. Prípadná ďalšia spolupráca s Annou Sámelovou, ktorá spravodajstvo vedie dnes, bude podľa Miku závisieť od výsledku ich vzájomných rozhovorov.
Sekciu marketingu a komunikácie už aktuálne vedie Daša Matušíková. "Pochopiteľne hovoríme, že je to systém prechodu z existujúcej štruktúry do novej, ktorá bude platiť od 1. decembra," dodal. Vo vedení národnostného vysielania Mika zatiaľ personálne zmeny neplánuje a centrum bude mať v novej štruktúre samostatnú pozíciu na úrovni sekcie. K ďalším personálnym otázkam sa chce Mika vyjadriť "v priebehu najbližších dní".
Podľa hovorcu RTVS Richarda Šümeghyho majú reštrukturalizačné a úsporné opatrenia umožniť v rádiotelevízii "zefektívnenie vnútorných procesov a odstránenie duplicitných činností". "V obslužných a administratívnych činnostiach práve završujeme spojenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do jednej inštitúcie. Posilňujeme postavenie oboch jedinečných mediálnych typov. V novej organizačnej štruktúre vytvárame samostatne riadené sekcie programových služieb Slovenskej televízie a programových služieb Slovenského rozhlasu. V technickej oblasti však chceme využiť spoločné postupy pre obe zložky RTVS," uviedol Šümeghy.
"Kým rozhlasové spravodajstvo dve desaťročia pokusov a omylov v podstate nezasiahlo, televízne spravodajstvo je takmer na úplnom dne. Úlohou Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky bude obnoviť dôveru divákov, posilniť spravodajstvo RTVS ako službu verejnosti a obsahovými a technologickými zmenami posunúť spravodajstvo RTVS na úroveň 21. storočia," zdôraznil.
Napĺňať verejnoprávne poslanie RTVS bude podľa neho aj úlohou Sekcie marketingu a komunikácie. "Bude formovať RTVS nielen ako mediálnu inštitúciu, ale aj ako miesto na diskusiu o celospoločenských problémoch. Zároveň bude vytvárať korporátny imidž, cielenú a strategicky riadenú komunikáciu produktov RTVS a spustí bezbariérový web," uvádza hovorca RTVS.
Nová organizačná štruktúra podľa neho nateraz neobsahuje sekciu Nových médií, ale vytvára organizačné predpoklady pre uchopenie nových médií ako ďalšieho komunikačného kanála, respektíve nového typu programovej služby RTVS.


Copyright © TASR 2012