11. 1. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS


Zmyslom podpory z Audiovizuálneho fondu nie je iba film vyrobiť, ale ho aj verejne uviesť. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák v reakcii na výhrady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) k filmom V tieni kráľa Svätopluka a Zasľúbená zem, na ktoré upozornil denník SME. Film nielen vyrobiť, ale aj verejne uviesť by "malo byť aj cieľom každého seriózneho producenta, ktorým spoločnosť atelier.doc (produkuje oba filmy, pozn. redakcie) nepochybne je. Preto verím, že aj obidva tieto filmy sa napokon dostanú k divákom", konštatoval Šmatlák.

Na film režiséra Jakuba Julényho V tieni kráľa Svätopluka a film Miroslava Jeloka Zasľúbená zem, prosím, vystupovať poskytol Audiovizuálny fond (AVF) v roku 2012 spolu 19 800 eur. Filmy boli súčasťou projektu dokumentárneho televízneho cyklu pod názvom Film a spoločnosť. "Poskytnutie dotácie na tento projekt odporučila odborná komisia fondu v zložení Ivo Brachtl, Ingrid Mayerová, Marián Petro, Mária Ridzoňová a Yvonne Vavrová. Členovia komisie vyzdvihli najmä spoločenskú závažnosť cyklu a tematickú zaujímavosť oboch predložených častí," konštatoval Šmatlák. Komisia AVF posúdila projekt na základe žiadosti vrátane príloh dokladujúcich obsahové zameranie aj producentské zabezpečenie projektu (rozpočet, plán finančného zabezpečenia, realizačný plán, producentská explikácia a ďalšie). Projekt komisia odporučila podporiť aj na základe osobnej prezentácie projektu a diskusie so žiadateľom.

Pri podpore televíznych projektov je podľa šéfa AVF pre fond dôležité, aby o každý z týchto projektov prejavil záujem niektorý televízny vysielateľ, pretože len tak vznikne reálny predpoklad, že podporené filmy budú aj verejne uvedené. "Audiovizuálny fond vo vzťahu k podporeným žiadateľom však ďalej už nevystupuje ako 'dramaturgická' inštitúcia a po uzavretí zmluvy na konkrétny projekt nezasahuje do jeho tvorby a výroby, pretože takýto prístup je právom koproducenta, ktorým fond nie je," zdôraznil Šmatlák. V prípade filmov V tieni kráľa Svätopluka a Zasľúbená zem, prosím, vystupovať má žiadateľ podľa zmluvy odovzdať fondu do 31. januára spolu s vyúčtovaním poskytnutej dotácie aj oba projekty v hotovej verzii. "Ďalšie obsahové zhodnotenie projektov je však už najmä vecou odbornej reflexie, ktorá u nás stále citeľne chýba, a tiež aj právom koproducenta či vysielateľa, ktorý obsahovo aj právne zodpovedá za verejné uvedenie diel," upozornil v reakcii pre SITA Martin Šmatlák. Ako dodal, "podpora z AVF nie je zmluvou priamo viazaná na odvysielanie diel, ale na ich dokončenie. Zmluvu totiž s fondom uzatvára producent, nie televízny vysielateľ. Producent preto nemôže vo vzťahu k fondu prevziať na seba zmluvný záväzok odvysielať podporený film".

Denník SME prvý januárový víkend informoval, že verejnoprávna RTVS je ochotná filmy zaradiť do programu až po „odstránení obsahových a koncepčných nedostatkov.“ Spor je podľa denníka aj o peniaze. Zo schválených 27-tisíc eur zatiaľ tvorcovia dostali 19-tisíc. Zvyšok chce RTVS doplatiť po úprave filmov. Ak sa na zmenách nedohodne, plánuje štátne peniaze vymáhať späť. Prípad môže skončiť na súde. Celkové náklady boli vyše 58-tisíc eur, informoval denník.

"Filmy nateraz neboli plánované do vysielania," povedal pre agentúru SITA hovorca RTVS Richard Šümeghy. Verejnoprávna televízia ich podľa neho odvysiela po odstránení obsahových a koncepčných nedostatkov. Za nedostatky označila interná dramaturgia povrchné, neprofesionálne a neobjektívne spracovanie vybraných tém. "V žiadnom prípade nejde o cenzúru, ale o obsahové a koncepčné výhrady. Výhrady k obsahu filmov v žiadnom prípade nesúvisia s vykreslením akýchkoľvek politických predstaviteľov. Naším cieľom je, aby verejnoprávna RTVS bola nezávislým a zároveň otvoreným priestorom na prezentovanie širokého spektra názorov. To však neznamená, že RTVS odvysiela dielo, o ktorom je presvedčená, že nespĺňa kritériá objektívnosti a profesionality pri spracovaní vybraných tém," zdôraznil Šümeghy.

Producent oboch filmov Robert Kirchhoff pre SITA zdôraznil, že na všetky výhrady RTVS od začiatku reagovali promptne a pokúšali sa hľadať riešenie. "Časť pripomienok sme akceptovali a v procese výroby ich zapracovali v primeranej miere. Aj napriek tomu, že mnohé z nich sme dostali až po zostrihu. Odovzdané scenáre dramaturgia nekomentovala vôbec." Výhrady k témam, forme dokumentov Kirchhoff nechápe. "RTVS sa rozhodla vstúpiť do tohto projektu vo februári 2012. Spomedzi niekoľkých ponúknutých tém si vybrala práve filmy o extrémizme a migrantkách. Od začiatku sme celý projekt prezentovali ako projekt autorských - nie publicistických dokumentárnych filmov, kde sme ku každej téme konzultovanej v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky starostlivo vyberali režisérov," povedal s tým, že nepripúšťa argument, že tieto filmy sú manipulatívne alebo neobjektívne. Tvorcovia oboch filmov sa k nim podľa Kirchhoffa plne hlásia a sú presvedčení, že kvalitatívne zapadajú do rámca úrovne verejnoprávnej televízie. "Od začiatku sa spoločne s autormi domnievame, že dramaturgia RTVS nesleduje v tomto prípade kvalitu diela, ale ide jej výlučne o účelové a vykonštruované tvrdenia, ako sa týchto filmov zbaviť," dodal pre SITA Robert Kirchhoff.

 

©2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.