11. 1. 2013

MZ SR : Cielená kampaň spravodajstva TV Markíza pokračuje

MZ SR :
 
Cielená kampaň spravodajstva TV Markíza pokračuje 

     
Prístup redakcie TV Markíza a autorské príspevky redaktorky Barbory Demešovej, ktorých nosnou témou je Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, majú viaceré znaky lživej a zavádzajúcej kampane. Už samotná štruktúra jednotlivých príspevkov sa dlhodobo zameriava proti riaditeľovi nemocnice Štefanovi Volákovi. Vzhľadom na to, že ide o nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, možno tieto praktiky vnímať aj ako znevažovanie práce ministerstva pod vedením Zuzany Zvolenskej.
Redaktorka Demešová vo svojich reportážach uviedla množstvo klamstiev a nepravdivých informácií, a to aj napriek tomu, že jej rovnako ako ministerstvo, tak aj vedenie nemocnice poskytlo korektné odpovede. Realita je však taká, že verejnosť bola vždy informovaná zavádzajúco, účelovo a neférovo. Divák tak dostal maximálne skreslenú a zavádzajúcu informáciu, v ktorej boli poskladané jednotlivé fakty a výpovede účelovo so zámerom diskreditovať riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a jeho najbližších spolupracovníkov.
Ministerstvo sa nazdáva, že redaktorka Barbora Demešová vo svojej práci porušila profesionálne a etické pravidlá žurnalistickej tvorby, keď vopred riaditeľa Štefana Voláka (respondenta) neupozornila na skutočnosť, že si telefonický rozhovor nahráva a odvysiela ho. Naopak, riaditeľ FNsP Žilina Š. Volák redaktorku v textovej správe a prostredníctvom mailu požiadal, aby mu zaslala všetky jej otázky elektronickou poštou a následne jej budú zodpovedané, na jeho výzvu však nereagovala. Žiaľ, pani redaktorka Demešová zvolila inú formu a pristúpila k utajenej nahrávke rozhovoru a navyše – ju odvysielala.
Odvysielané reportáže vníma ministerstvo zdravotníctva ako poškodenie dobrého mena ministerstva, riaditeľa FNsP Žilina a rovnako aj ministerky. Zároveň ide aj o osočovanie a znevažovanie doterajších krokov rezortu v prospech skvalitňovania zdravotníctva.

TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Čižmáriková.