9. 1. 2013

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

 

Na pokračujúci Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva má ísť v rokoch 2013 až 2015 viac ako šesť miliónov eur z rozpočtu ministerstva kultúry. Vyplýva to z návrhu aktualizácie tohto projektu, ktorý dnes schválila vláda SR.
Najviac financií si vyžiada obnova audiovizuálnych diel (takmer 4,5 milióna eur), nasleduje ich ochrana (500.500 eur), diagnostika (430.000 eur), evidencia, katalogizácia a sprístupňovanie (377.000 eur), ukladanie (184.000 eur) a inventarizácia (100.000 eur).
Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. Systematika obnovy zahŕňa viacero fáz, ktoré sa postupne pre jednotlivé audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti prelínajú. Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj zabezpečenie jeho inštitucionálneho, personálneho, technologického, technického a finančného nároku.
V rokoch 2006 až 2011 prešlo procesom kompletnej obnovy podľa výrobnej schémy laboratórnych operácií celkom 80 dlhometrážnych hraných a dokumentárnych filmov, 53 stredometrážnych a krátkometrážnych dokumentárnych filmov, 19 krátkometrážnych animovaných filmov, 370 historických filmových materiálov a 1766 krátkometrážnych spravodajských filmov. Podrobnou diagnostikou a kompletným ošetrením sa spracovalo v tomto období 3.179.726 metrov rozmnožovacích filmových materiálov.
Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 prešlo procesom kompletnej obnovy 12 dlhometrážnych hraných a dokumentárnych filmov, štyri stredometrážne a krátkometrážne dokumentárne filmy a 318 krátkometrážnych spravodajských filmov. Podrobnou diagnostikou a kompletným ošetrením sa v tomto období spracovalo 368.171 metrov rozmnožovacích filmových materiálov.

       

Copyright © TASR 2012