27. 9. 2013

Reakcia na nepravdivé informácie v denníku Nový ČAS

Reakcia na nepravdivé informácie 

v denníku Nový ČAS 


Vzhľadom na viaceré zavádzajúce medializované informácie a znevažujúce titulky si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie celkovej informácie, ktorá nebude redakčne vytrhávaná z kontextu, a ktorá verejnosti jasne vysvetlí dôvody prečo parlamentný bufet nemá fiškálnu pokladnicu. Všetky informácie, ktoré sme Vám poskytli boli konzultované s právnym a ekonomickým oddelením K NR SR, rovnako aj s MF SR. Musíme tak reagovať najmä vzhľadom na komentár pána poslanca Hlinu v dnešnom vydaní denníka Nový Čas. Zároveň pripomíname rozhodnutie bývalého kancelára Nižňana, ktorý bol kancelárom za pána Sulíka z SAS, ktorý rozhodol o prirážke k tovaru v parlamentnom bufete.
      Kancelária Národnej rady SR nemôže v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať podnikateľskú činnosť. Parlamentný bufet funguje v rámci závodného stravovania, ktoré je organizácia povinná zabezpečiť v zmysle zákonníka práce, buď vo vlastnej réžií alebo dodávateľsky. Prirážka k cenám pokrýva režijné náklady, nie je ziskom, ani pridanou hodnotou, ale je súčasťou celkových tržieb z predaja, ktoré sa odvádzajú do príjmov štátneho rozpočtu. K NR SR nie je platcom DPH.
      Vzhľadom k tomu, že sa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice... vzťahuje len na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu a K NR SR takouto osobou nie je (K NR SR nie je podnikateľom v zmysle príslušných ustanovení, ale štátnou rozpočtovou organizáciou, a podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nemôžeme podnikať) nepotrebujete pokladnice na účely uvedeného zákona a teda nepotrebujete ani fiškálnu tlačiareň.Kancelária Národnej rady SR