23. 9. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS

RTVS začala posilňovať technologické zázemie .
RTVS a TRACO SYSTEMS uzavreli zmluvu na zákazku „Rekonštrukcia strihových pracovísk“. Táto zákazka je v zahrnutá v investičnom projekte v Dodatku k Zmluve so štátom pre rok 2011 v rámci položky „HD Trakt –Centrálny záznam, prepis, krátkodobé uchovávanie“ a v investičnom projekte v Dodatku k Zmluve so štátom pre rok 2013 v rámci položky Zvukové pracoviská“.
Cena je 539 268,- EUR s DPH

RTVS a CENTRON SLOVAKIA uzavreli takisto zmluvu na zákazku „Svetelný park MD 1 – 2“, investičná akcia Rekonštrukcia komplexu MD1 a MD2.
Cena je 149 964, - EUR s DPH a je hradená s prostriedkov Zmluvy so štátom.

RTVS a SUNTEQ uzavreli takisto zmluvu na zákazku dodania špeciálnych switchov a ruoterov
Cena je 236 640,00 , - EUR s DPH a je hradená s prostriedkov Zmluvy so štátom