24. 9. 2013

Svatá Ludmila, deštěm obmyla

Svatá Ludmila, deštěm obmyla

Jednotka rovnako.
Dvojka lepšie.
Spolu  lepšie a cez desať-10.50 %  

Markíza  lepšie.
TV Doma horšie.
DAJTO  horšie.
FOOOR  rovnako.
Spolu horšie - 36.30%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.
Spolu lepšie- 22.80%

TA 3 horšie. 

Jednotka - 8.40 % ;
Dvojka - 2.10 % ;
Markíza - 26.40% ;
TV DOMA - 5.90% ;
DAJTO- 2.90%
FOOOR- 1.10%
TV JOJ – 16.80 % ;
JOJ PLUS- 4.80 % ;
WAU -1.20 % ;
TA 3 - 2.00 %