27. 9. 2013

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
 
 

„To, čo sa deje na západe, kde púšťajú rozprávky o dvoch zaľúbených princoch, je pohoršenie pre deti. Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých.“
Štefan Kuffa