27. 9. 2013

RVR NEWS

RVR NEWS


Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré vyhlásila dňa 27. 9. 2013.

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie/zmenu licencie: do 18. 10. 2013
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 18. 11. 2013

Zoznam frekvencií:

 Lokalita  Frekvencia
 [MHz]
 Výkon
  [W]
 Poznámky
 BRATISLAVA 4  101.1  30  Možno prideliť len spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o.
 ČADCA  106.4  400
 KOTEŠOVÁ  90.4  200
 MARTIN  98.7  500  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Žilina 98,7 MHz.
 PIEŠŤANY  91.6  500
 TRENČÍN   98.9  500
 ŽARNOVICA  88.1  200
 ŽILINA  98.7  500  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Martin 98,7 MHz.
 Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013
 LUČENEC  89.1  200
 TREBIŠOV  93.0  250
Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS
 DOMAŠA  104.2  500  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Prešov 104,1 MHz.
 KOŠICE  104.5  100
 LEVOČA  92.6  500
 MEDZILABORCE  97.8  200  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Stropkov 97,8 MHz.
 MICHALOVCE  97.0  5000
 PREŠOV  104.1  500  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Domaša 104,2 MHz.
 PREŠOV-STRÁŽE  90.9  1660
 ROŽŇAVA  89.0  200
 SNINA  95.9  10000
 SNINA  97.8  1000  Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou Medzilaborce 97,8 MHz.