25. 2. 2015

Bicykle nerozdávajú, ale ich kradnú

Bicykle nerozdávajú, ale ich kradnú

V médiách zaznelo zhrozenie, že estrádne oslavy MDŽ bude moderovať okrem Martina Nikodýma aj Katarína Brychtová.. A že , RTVS v štatúte zdôrazňuje, že je neprípustné, aby ako programoví pracovníci - redaktori, moderátori, ale aj kameramani, zvukári, či archivári verejne prezentovali svoje politické názory a spájali svoje pôsobenie v RTVS so svojou činnosťou v politickom zoskupení.
A že moderátorkaka RTVS Natália Žembová po účinkovaní v spote Aliancie za rodinu z RTVS odišla.
Je to ako v tom vtipe . Nie je to v Petrohrade, ale v Moskve. A bicykle nerozdávajú, ale ich kradnú.
Nie je to Štatút RTVS ale Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov. Ten hovorí iba toto :
Neprípustné je, aby programový pracovník
: a) verejne prezentoval svoje politické alebo náboženské názory a postoje prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a ani v jeho mene,
b) spájal programové pôsobenie pre Rozhlas a televíziu Slovenska a v Rozhlase a televízii Slovenska so svojou činnosťou v politickom alebo inom názorovom zoskupení,
A že moderátorkaka RTVS Natália Žembová po účinkovaní v spote Aliancie za rodinu z RTVS odišla ? Nuž, dostala ponuku. A navyše, to bola moderátorka spravodajstva. A účinkovala v reklame. A to je neprípustné. Takže môže byť rada, že ju nevyhodili.
Takže , pozor ! Bicykle nerozdávajú, ale ich kradnú