23. 2. 2015

Keď je na Stolovanie Petra chujavica, má byť ešte deväť ráz po ňom

Keď je na Stolovanie Petra chujavica,
 
má byť ešte deväť ráz po ňom
 
Jednotka lepšie.
Dvojka rovnako. 
Spolu lepšie - 12.30 % .

Markíza  horšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie pod tridsať  - 29.40%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.
SENZI horšie.
RIK rovnako- nikto
Spolu lepšie- 22.70%
TA 3 lepšie. 

Jednotka - 10.50 % ;
Dvojka - 1,80 % ;
Markíza - 21.40 % ;
TV DOMA - 4.70 % ;
DAJTO- 3.30%
TV JOJ – 16.50 % ;
JOJ PLUS- 4.00 % ;
WAU -1.80 %;
SENZI- 0.40 %
RIK -0,0%
TA 3 - 1.70 %