21. 10. 2015

RVR NEWS

RVR NEWS
V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia.

Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť vysielatelia GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa), RADIO ROCK s.r.o. (Radio One Retro), C.S.M. group s. r. o. (Rocková republika), Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio_FM), Best FM Media, spol. s r.o. (Rádio Best FM), CORPORATE LEGAL, s. r. o. (Rádio Vlna) a EUROPA 2, a.s. (Europa 2). Najviac frekvencií – päť žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia, s.r.o.; štyri z nich sám koordinoval. Najväčší záujem je o frekvenciu
94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov. Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. (Rádio Sever).

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 9. novembra 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

 Lokalita
 Frekvencia
 [MHz]
 Žiadateľ
Verejné vypočutie
Bratislava - Devínska Nová Ves
 97,6
GES Slovakia, s.r.o.
10:00 hod
Brezno   
 98,5
RADIO ROCK s.r.o.
12:00 hod
Nové Mesto nad Váhom
 92,4
GES Slovakia, s.r.o.
10:00 hod
Považská Bystrica
 95,1
GES Slovakia, s.r.o.
10:00 hod
Ružomberok   
 92,4
RADIO ROCK s.r.o.
12:00 hod
Trenčín
 100,3   
GES Slovakia, s.r.o.
10:00 hod
Tvrdošín   
 98,5
C.S.M. group s.r.o.
10:20 hod
Žilina
 94,5
GES Slovakia, s.r.o.
C.S.M. group s.r.o.
Best FM Media spol. s r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska CORPORATE LEGAL, s. r. o.
EUROPA 2, a.s.
RADIO ROCK s.r.o.
10:00 hod
10:20 hod
10:40 hod
11:00 hod
11:20 hod
11:40 hod
12:00 hod