19. 10. 2015

Sneh na Gála, zima stála

Sneh na Gála, zima stála

 

Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie.
Spolu lepšie - 12.80 % .


Markíza horšie.
TV Doma horšie.
DAJTO rovnako.
Spolu horšie - 31.40%


JOJ rovnako
JOJ PLUS lepšie.
WAU rovnako.
SENZI lepšie.
RIK rovnako-0
Spolu lepšie- 23.70%


TA 3 rovnako.Jednotka - 10.70 % ;
Dvojka - 2,10 % ;
Markíza - 22,50 % ;
TV DOMA - 5.30 % ;
DAJTO- 3.60%
TV JOJ – 17.40 % ;
JOJ PLUS- 3.80 % ;
WAU -1.90 %;
SENZI- 0.60 %
RIK -0,0%
TA 3 - 1.70 %