8. 2. 2016

JOJ GROUP NEWS

JOJ GROUP NEWS

Minulý týždeň zverejnila spoločnosť MEDIAN SK výsledky prieskumu MML-TGI za tretí a štvrtý kvartál roku 2015. Ako vždy sa výsledky týkajúce sa sledovanosti televízií v tomto prieskume líšia od merania sledovanosti prostredníctvom peoplemetrov, ktoré pre všetky slovenské televízie, zadávateľov reklamy a mediálne agentúry realizuje spoločnosť TNS Slovakia a ktoré predstavujú na našom trhu jedinú platnú a všeobecne prijímanú menu.
Podľa peoplemetrového prieskumu v treťom a štvrtom kvartáli roku 2015 dosiahla JOJka vyššie výkony v sledovanosti ako v prvej polovici minulého roka a rovnako to platí aj pri medziročnom porovnaní. Celodenne aj v prime time JOJ Group kontinuálne posilňuje svoje postavenie na trhu.
JOJ Group: V druhej polovici minulého roka podľa peoplemetrového prieskumu dosiahla celodenný priemerný share 22,6 % a v prime time 27,2 %
(CS 12+). V obchodne dôležitej časti publika (CS 12-54) to boli ešte vyššie výkony – televízna skupina dosiahla celodenne 24,1 % podiel a v prime time až 28,1 % share (obdobie 1.7. - 31.12.2016).
TV JOJ: Najsilnejšia stanica skupiny dosiahla 21,6 % priemerný share v hlavnom vysielacom čase (priemer v CS 12+ za obdobie 1.7. - 31.12.2016).
Vo všetkých výkonoch si pritom JOJka posilnila svoju pozíciu na slovenskom televíznom trhu medziročne, aj v porovnaní minuloročných kvartálov.

Ako sa líši prieskum MML- TGI od peoplemetrového prieskumu TNS Slovakia:
Metodika MML-TGI využíva anketový spôsob zberu dát a respondenti pri otázkach zameraných na sledovanosť televízií uvádzajú to, čo si pamätajú, preto výsledky výrazným spôsobom deformujú skutočný stav na našom trhu. Peoplemetrový prieskum, naopak, elektronicky zaznamenáva stanice, ktoré divák sleduje či prepína v reálnom čase. MML-TGI sa realizuje v nepresných vlnách prieskumu, ktoré nezohľadňujú celý kvartál a respondenti tohto prieskumu sú vo veku 14-79 rokov, čo nekorešponduje s komerčnými ani univerzálnymi cieľovými skupinami televízneho trhu na Slovensku. MML-TGI rozlišuje okrem kategórie „podiel na trhu“ aj parameter „sledovanosť včera“, ktorého výsledky sa vzhľadom na metodiku ich získavania nedajú porovnať s výsledkami peoplemetrového prieskumu.
Peoplemetrové merianie, ktoré sa na Slovensku realizuje od roku 2004, ponúka najpresnejšie elektronické meranie sledovanosti a získavanie informácií
o cieľovej skupine. Všetkými relevantnými subjektami mediálneho trhu sú výsledky peoplemetrov schválené ako jediná relevantná mena.

Zdroj:JOJ GROUP