9. 2. 2016

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu :

uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba WAU) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorým došlo odvysielaním programu Šokujúca zmena dňa 7. 6. 2015 o cca 18:56 hod, pretože explicitnými zábermi na gynekologické vyšetrenie a operáciu zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcej programu a vzhľadom na zobrazené scény mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;

uložila sankciu – pokutu 500 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Európa 2) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Nočná šou Európy 2 dňa 9. 7. 2015 o cca 20:00 hod, ktorý mal byť vzhľadom na obsah vyhodnotený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, a preto vysielaný po 22. hodine;

uložila sankciu – pokutu 200 eur prevádzkovateľovi retransmisie ISPER, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 30. 7. 2015 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24 bez súhlasu pôvodného vysielateľa;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi L-MEDIA s. r. o. (programová služba Rádio LIPTOV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou, ku ktorému došlo dňa 12. 9. 2015;

začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu iQvíz zo dňa 14. 10. 2015;

začala päť správnych konaní voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (rozoznateľné a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými jej zložkami), ku ktorým došlo v dňoch 3. - 6. 12. 2015 opakovaným vysielaním komunikátov označujúci za sponzorov programov produkty Clavin, Tantum Verde, Zľavomat, Ocutein Brillant a dňa 6. 12. 2015 odvysielaním upútavky na program Chart Show;

uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj
• sťažnosť na vysielanie programu Farma dňa 24. 11. 2015, ktorá bola podľa sťažovateľa nezrozumiteľná, keďže jedna účastníčka reality šou rozprávala nárečím (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• sťažnosti na programy Smotánka, ktoré podľa sťažovateľa dňa 14. 11. 2015 obsahovali nevhodné zábery na ženský rozkrok a dňa 28. 11. 2015 propagovali násilie a skrytú formu podnecovania nenávisti voči mladým ženám odvysielaním príspevku o Jánovi Slotovi.