26. 2. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a goodtv, s.r.o. Radoslava Štefanova sa dohodli na zmluve o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným
názvom: „Slovensko chutí“ v rozsahu 40 častí.
Cena všetkých AVD v počte 40 vrátane práv na ich použitie je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 184.000,- eur bez dane DPH.
Cena za jedno AVD je 4.600,- eur bez DPH.