10. 5. 2016

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na dnešnom zasadnutí pokutu vo výške 30.000 eur vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o., (programová služba TV8) za porušenie zákona, ku ktorému podľa nej došlo v dňoch 17. a 24. októbra 2015 odvysielaním troch komunikátov iQvíz, ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy a taktiež upozornila na porušenie zákona v súvislosti s vysielaním komunikátu Veštenie zadarmo dňa 24. októbra 2015. TASR informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Jelčová.
Pokutu vo výške 4000 eur dostal vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., za porušenie ustanovení zákona o zreteľnom oddelení reklamy, rozoznateľnosti a nezameniteľnosti reklamy od iných programov v súvislosti s vysielaním upútavky na program Chart Show.
Rada pre vysielanie a retransmisiu upozornila na porušenie zákona aj Rozhlas a televíziu Slovenska pre porušenie ustanovení zákona týkajúcich sa objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru, ku ktorému malo dôjsť odvysielaním príspevku Chybne vyrátané poistné zostane bez trestu v programe Rádiožurnál dňa 3. septembra 2015.
RVR upozornila na porušenie zákona vysielateľa Televízia Liptov pre porušenie ustanovení zákona týkajúcich sa označovania sponzorovaného programu v súvislosti s vysielaním programov Dobré rady starej mamy a Zdravo 9. decembra 2015.
Správne konanie začala RVR voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska pre možné porušenie zákona - objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru, v súvislosti s odvysielaním programu Sobotné dialógy dňa 19. marca 2016.
Správne konanie začala aj voči vysielateľovi C.E.N., s.r.o., (programová služba TA3) vo veci možného porušenia zákona v súvislosti s tým, že dňa 14. februára 2016 odvysielal program V politike, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán.
RVR začala správne konanie taktiež voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia zákona v časti vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam v súvislosti s vysielaním programov Pozri, kto to hovorí 2 dňa 13. februára 2016 a Pozri, kto to hovorí 3 dňa 20. februára 2016.
Ako neopodstatnené vyhodnotila osem sťažností alebo ich častí, medzi nimi aj sťažnosť na výber hostí programu O päť minút dvanásť odvysielaného dňa 21. februára 2016 (RTVS, Jednotka), sťažnosť na neobjektívnosť programu Voľby 2016: Predvolebná diskusia odvysielaného dňa 21. februára 2016, sťažnosť na použitie výrazu "neondej sa" v reklamnom spote mobilného operátora Juro! a sťažnosť na použitie výrazu "Deti, popichajte rodičov" v spote spoločnosti Lidl.

Copyright © TASR 2016