31. 5. 2016

Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení

Urban krásny, vyjasnený,
hojným vínom nás odmení

Jednotka horšie.
Dvojka horšie.
Spolu horšie - 12,80 % .

Markíza lepšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO lepšie.
Spolu lepšie, pod tridsať - 29,40%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS rovnako.
WAU rovnako.
Spolu lepšie- 21,0%

TA 3 horšie.


Jednotka - 10,9% ;
Dvojka - 1,9 % ;
Markíza - 21,0 % ;
TV DOMA - 5,20 % ;
DAJTO- 3,20 %
TV JOJ – 15,90% ;
JOJ PLUS- 3,10%;
WAU - 2.00 %;
TA 3 - 1,70 %