1. 6. 2016

MK SR a RTVS NEWS

MK SR a RTVS NEWS

Ak nebude návrh na zvýšenie úhrad pre RTVS schválený na začiatku volebného obdobia, nebude schválený vôbec. V reakcii na dnešné oznámenie SNS, že v tejto chvíli nepodporí zvýšenie koncesionárskych poplatkov, to uviedlo ministerstvo kultúry.
„Je politickou ilúziou si myslieť, že k zvýšeniu úhrad by mohlo dôjsť v druhej polovici volebného obdobia,“ uviedol hovorca rezortu Jozef Bednár.
Zdôraznil, že zvýšenie úhrad pre RTVS je pre ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) zásadné opatrenie, ktoré je súčasťou schváleného programového vyhlásenia vlády. „Minister kultúry nebude môcť splniť jeden zo svojich kľúčových záväzkov,“ vysvetlil, čo hrozí, ak vládna strana neprehodnotí svoj postoj.
SNS dnes ústami podpredsedu Antona Hrnka oznámila, že telerozhlas musí najprv prejsť výraznou vnútornou prestavbou a stať sa skutočnou slovenskou a národnou verejnoprávnou inštitúciou.
„Z nášho pohľadu verejnoprávnosť znamená principiálnu službu verejnosti v oblasti spravodajstva a publicistiky, kde sa občania SR informujú o dianí doma i vo svete, kde dostávajú rovnaký priestor reprezentanti všetkých relevantných spoločenských, politických a kultúrnych orgánov a organizácií, kde existuje vyvážené politické spravodajstvo, kde nedostávajú hlas úplne okrajové, ale 'politicky korektné' skupinky,“ vysvetlil Hrnko.
Návrh Maďarčia SNS podporí až po predložení „jasných vízií budúceho vysielacieho programu, keď program a koncepcia vysielania budú napĺňať princípy verejnoprávnosti a národnej kultúrnej inštitúcie a keď sa prijmú opatrenia na skvalitnenie vysielania od jazykovej kultúry až po zostavenie programovej štruktúry“.
Bednár na to reagoval vysvetlením, že minister zvýšenie úhrad navrhol po tom, čo RTVS preukázala v posledných rokoch podstatné skvalitnenie svojich programov, čo sa odrazilo aj na náraste jej sledovanosti a aj diváckej a poslucháčskej spokojnosti. „V tomto trende nie je možné pokračovať bez zvýšenia úhrad od roku 2017,“ zdôraznil hovorca rezortu.
Výška úhrad sa nemenila 13 rokov a v súčasnosti je platba pre domácnosti 4,64 eura. K jej prehodnoteniu sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Tu uvádza, že prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne RTVS stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti.

Slovenská národná strana (SNS) v tejto chvíli nepodporí návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov za rozhlasové a televízne vysielanie, ktorý predkladá ministerstvo kultúry. Uviedla to dnes vo svojom tlačovom vyhlásení.
      Vládna strana sa domnieva, že „Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ktoré dnes vystupujú pod nezmyselným a z hľadiska obsahu slovenčine sa priečiacim spoločným názvom, musia prejsť najskôr výraznou vnútornou prestavbou a stať sa skutočnou slovenskou a národnou verejnoprávnou inštitúciou“.
      Podpredseda SNS Anton Hrnko deklaroval, že z ich pohľadu verejnoprávnosť znamená principiálnu službu verejnosti v oblasti spravodajstva a publicistiky. „Kde sa občania SR informujú o dianí doma i vo svete, kde dostávajú rovnaký priestor reprezentanti všetkých relevantných spoločenských, politických a kultúrnych orgánov a organizácií, kde existuje vyvážené politické spravodajstvo, kde nedostávajú hlas úplne okrajové, ale "politicky korektné" skupinky,“ zhrnula výhrady SNS.
      Hrnko zároveň upozornil na podľa neho sústavne upadajúcu jazykovú kultúru redaktorov a moderátorov, ktorí majú zámerne ignorovať viaceré normy slovenského jazyka. Kritizoval aj neadekvátne rozdeľovanie fondov na audiovizuálnu tvorbu pre jednotlivé štúdia a jej centralizáciu do Bratislavy.
      SNS si tiež nemyslí, žeby hlavným obsahom novovytvoreného tretieho televízneho kanála mal byť šport. Prednosť by z pohľadu národniarov malo v primeranom čase dostať vysielanie pre deti a mládež v slovenčine. To totiž podľa SNS v slovenskom audiovizuálnom priestore „žalostne“ chýba.
      „Z neznámych dôvodov totiž všetky medzinárodné detské kanály dostali licenciu na vysielanie v českom jazyku, hoci štát a jeho licenčné komisie by mali dbať o to, aby aj slovenské deti mohli využívať ustanovenia medzinárodnej charty práv dieťaťa. Neviem, či by s takouto politikou takéto kanály uspeli napr. v pobaltských štátoch a vysielali by tam rusky,“ zdôraznil Hrnko.
      Doplnil, že SNS podporí návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov až vtedy, „keď budú predložené jasné vízie budúceho vysielacieho programu, keď program a koncepcia vysielania budú napĺňať princípy verejnoprávnosti a národnej kultúrnej inštitúcie a keď sa prijmú opatrenia na skvalitnenie vysielania od jazykovej kultúry až po zostavenie programovej štruktúry“.
      Ministerstvo kultúry zverejnilo na konci apríla predbežnú informáciu k príprave novely Zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Optimalizáciou výšky úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskych poplatkov) chce zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh a povinností verejnoprávneho vysielateľa, vrátane rozšírenia ponuky o novú programovú službu.
      Či je potrebné meniť výšku úhrad, má posúdiť komisia pre evalváciu financovania verejnoprávneho vysielania. Až na základe jej stanoviska prijme minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) rozhodnutie a stanoví novú sadzbu úhrady prostredníctvom vyhlášky.
      Výška úhrad sa nemenila 13 rokov a v súčasnosti je platba pre domácnosti 4,64 eura. K jej prehodnoteniu sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Tu uvádza, že prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne RTVS stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti.

Copyright © TASR 2016