18. 11. 2016

Pluralita médií a demokracia

Pluralita médií a demokracia


Minister kultúry Marek Maďarič sa včera v Bruseli zúčastnil na v poradí druhom mediálnom Kolokviu na tému „Pluralita médií a demokracia“. Ide o dvojdňové podujatie, ktoré organizuje Európska komisia s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu a zvýšiť politickú angažovanosť pre podporu a ochranu plurality médií a demokracie v rámci Európskej únie.
Minister Marek Maďarič Kolokvium otvoril svojím príhovorom, v ktorom okrem iného zdôraznil, že pluralita médií je síce považovaná za nevyhnutnú súčasť a podmienku funkčnej a liberálnej demokracie, avšak len samotná pluralita dnes už nezabezpečuje tie úlohy, ktoré od médií očakávame, pretože tie prestávajú byť hlavným zdrojom informácií. Zároveň dodal: "Pluralita médií na globálnej úrovni znamená aj prienik sofistikovanej propagandy, ktorá dokáže prichádzať v profesionálnom kostýme, keď dokonca dokáže predstierať antimainstreamovú a antipolitickú nezávislosť."
Kolokvium o základných právach od roku 2015 pravidelne spája odbornú verejnosť z členských štátov EÚ, tretieho sektora, novinárov, zástupcov médií, univerzít a medzinárodných organizácií. Cieľom tohtoročného stretnutia je skúmanie početných prepojení medzi slobodným a pluralitným mediálnym prostredím na jednej strane a demokraciou na strane druhej.
Na tohtoročnom zasadnutí diskutujú mediálni odborníci ako napr. šéfredaktorka denníka The Guardian Katharine Viner, generálny riaditeľ organizácie Reportéri bez hraníc Christophe Deloire, predsedníčka Skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby Madeleine de Cock-Buning a mnohí ďalší. Z politických predstaviteľov EÚ sa podujatia zúčastnia prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, podpredsedníčka Európskeho parlamentu Ulrike Lunacek, ako aj prezident Európskeho súdneho dvora Koen Lenaerts.