7. 3. 2017

LÚZA PROTESTUJE

LÚZA PROTESTUJE


HANOBENIE SLOVENSKÉHO NÁRODA.
V Y H L Á S E N I E Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu

Aktivisti Iniciatívy 2016 so znepokojením vnímajú vývoj v umeleckej oblasti, ktorá sa opäť dostala pod vplyv politických uzurpátorov. Nie tak dávno sme sa rozlúčili s angažovaným umením a dúfali sme, že už sa nikdy neobnoví. Slovenské národné divadlo naštudovalo hru Natálka na základe skutočného príbehu tragédie rómskeho dievčatka v Českej republike. Hra je určená do škôl ako výchovný prostriedok proti extrémizmu, pričom tvorcovia siahli k zneváženiu kresťanského symbolu a podprahovo i prvej Slovenskej republiky. Pýtame sa, o aký výchovný zámer v tejto angažovanej hre ide?
Ďalšie uvedomelé dielo Únos vzniklo s podporou RTVS a teda aj z prostriedkov občanov SR. Únos je „umeleckým“ spracovaním zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Toho Kováča, ktorý dostal milosť od svojho otca za podvod na firme Technopol v sume 2,3 milióna USD. Pýtame sa, kam sa SR dostala, ak umením oslavuje podvodníkov? Prečo na propagáciu tohto filmu zneuctila symbol Slovenskej republiky? Prečo plagát pozývajúci na film pozostáva z dvojkríža s akýmsi ukrižovaným a trojvršia vytvoreného zo smetiska? Prečo prokuratúra nekoná voči hanobiteľom národa a náboženstva?
Podpísaní signatári protestujeme voči podpore takého umenia, ktoré znevažuje cítenie slovenského národa a dokonca sa mu vysmieva.
Mgr. Miroslav Šuňal, politológ
Ing. Eva Zelenayová, publicistka
Peter Kašarík, živnostník