12. 1. 2018

List Rade RTVS

List Rade RTVS
Na Radu RTVS a aj na generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa otvoreným listom obrátili redakcia Reportérov RTVS aj Slovenský ochranársky snem (S-O-S). Predmetom oboch otvorených listov je zrušenie, respektíve zlúčenie relácie Reportéri s reláciou Občan za dverami. Ako píše tím relácie Reportéri v liste adresovanému Rade RTVS, toto rozhodnutie ich zaskočilo, sklamalo a nesúhlasia s ním. Slovenský ochranársky snem vo svojej výzve, adresovanej generálnemu riaditeľovi RTVS, dôrazne žiada zmenu aktuálneho rozhodnutia zrušiť televíznu reláciu Reportéri, ktorá sa okrem iného zaoberá aj problematikou ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Ako zareagovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková, keďže otvorený list Reportérov je adresovaný Rade RTVS, so svojím stanoviskom telerozhlas najprv oboznámi samotnú Radu.
Redakcia Reportérov zdôrazňuje, že rozhodnutie im generálny riaditeľ oznámil na vôbec prvom oficiálnom stretnutí s redakciou relácie Reportéri po svojom zvolení do funkcie. "Súčasne sa ohradzujeme proti oficiálnemu stanovisku RTVS, ktoré sa týka dôvodov pozastavenia relácie. Medializované tvrdenia považujeme za nekorektné a faktami nepodložené," píše sa v liste, ktorý podpísali Ivan Brada, Pavol Fejér, Soňa Gyarfašová, Lýdia Kokavcová, Juraj Mravec, Tomáš Mrva a Katarína Začková. "Sme presvedčení, že Reportéri ako posledná investigatívna relácia na slovenskom mediálnom trhu má svoje nezastupiteľné miesto v programovej štruktúre RTVS. Myslíme si tiež, že pozastavenie relácie Reportéri môže ohroziť napĺňanie úloh verejnej služby RTVS, ako ich definujú Zákon o RTVS a Štatút RTVS. Jej pozastavenie podľa nás poškodí reputáciu RTVS, čomu nasvedčujú aj reakcie odbornej a laickej verejnosti na toto rozhodnutie," pokračujú v liste.
Reportéri zároveň pripomenuli, že investigatívna žurnalistika so sebou prináša riziko nespokojnosti tých, na ktorých konanie poukazuje. "Zdôrazňujeme, že takmer všetky sťažnosti adresované Rade pre vysielanie a retransmisiu v uplynulých troch rokoch sa ukázali ako neopodstatnené. Žiadame preto Radu RTVS, aby prerokovala rozhodnutie generálneho riaditeľa RTVS a vyzvala ho na prehodnotenie tohto kroku. Sami sme v minulosti opakovane upozorňovali na neuspokojivé podmienky pre výkon našej práce. Zdôrazňujeme, že zo strany nového vedenia absentovala koncepcia či návrhy na zmeny v doterajšom fungovaní relácie. Na výzvu sme predložili viacero konkrétnych návrhov na zlepšenie, no spätnú väzbu sme nedostali," dodáva sa v liste s tým, že relácia, ktorá za svoju doposiaľ trinásťročnú existenciu získala desiatky ocenení v novinárskych súťažiach, si bezpochyby zaslúži serióznejšie zhodnotenie a verejnosť by o ňu nemala byť ukrátená.
Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vo svojej výzve, adresovanej generálnemu riaditeľovi RTVS, dôrazne žiada zmenu aktuálneho rozhodnutia zrušiť televíznu reláciu Reportéri, ktorá sa okrem iného zaoberá aj problematikou ochrany prírody, krajiny a životného prostredia, čiže prioritným okruhom záujmu S-O-S. "Podľa presvedčenia podpísaných členov a členiek S-O-S robia tvorcovia a tvorkyne Reportérov – napriek minimálnemu personálnemu a kapacitnému zabezpečeniu – kvalitnú a celospoločensky mimoriadnu záslužnú investigatívnu žurnalistiku. A to je práve žáner, ktorý na Slovensku v súčasnosti potrebujeme ako soľ," píše sa v tlačovej správe, ktorú spolu s listom agentúre SITA poskytla zakladajúca členka S-O-S Ľubica Trubíniová. "Pri každom spore sa autori a autorky relácie snažia dať priestor obom stranám. To, že relácia vyvoláva odpor tých, na prešľapy ktorých poukazuje, je celkom pochopiteľné a je to len dôkaz jej celospoločenskej užitočnosti," uviedol jeden z iniciátorov a signatárov výzvy Mikuláš Huba. Návrh zlúčiť Reportérov s inak takisto kvalitnou reláciou Občan za dverami považuje Slovenský ochranársky snem za nešťastný, keďže ide o dva odlišné žánre. Kým Reportéri odkrývajú celospoločenské problémy a systémové zlyhania, Občan za dverami sa venuje diskriminácii a šikanovaniu jednotlivcov. "Reportéri by mali zostať samostatnou reláciou, personálne a kapacitne posilnenou, aby sa ďalej zvýšila váha a význam, ktoré už dnes táto relácia má," píšu signatári. V závere svojho listu členovia a členky S-O-S upozorňujú, že verejnoprávna televízia a rozhlas nepatria oligarchom, politikom, politickým stranám, ale ani vedeniu RTVS. "Patria nám všetkým: koncesionárom, občanom a občiankam Slovenskej republiky," dodali.
Pod otvoreným listom Rezníkovi je 70 podpisov, medzi inými ho podpísali Erik Baláž, Zuzana Čaputová, Fero Guldan, Viera Dubačová, Zuzana Homolová, Mikuláš Huba, Daniel Lešinský, Juraj Mesík, Juraj Nvota, Zuzana Kronerová, Daniel Pastirčák, Juraj Rizman, Peter Tatár, Ján Topercer, Lucia Štasselová.©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.