7. 7. 2018

Kde máš rolexky ?

Kde máš rolexky ?

Vážne obavy z možného zneužitia dôvery rodičov a z nesprávneho ovplyvňovania výchovy žiakov základných a stredných škôl zo strany pedagógov a predstaviteľov Ministerstva školstva SR vyjadruje NÁRODNÁ KOALÍCIA. Ministerstvo školstva vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, kde v bode o kontrole a efektivite výchovno-vzdelávacej činnosti uvádza „Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.“ Strana vyzýva ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby urýchlene iniciovala verejnú diskusiu o tom, k čomu majú viesť učitelia žiakov v rámci plánovaného zväčšeného priestoru na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti. „Máme dôvod sa obávať, že žiaci nebudú vedení správnym smerom a bez súhlasu rodičov sa im budú vlievať do hláv názory, ktoré presadzujú liberálne médiá, liberálni politici a občianski aktivisti na čele s prezidentom krajiny Andrejom Kiskom, ktorý podporuje prijímanie ilegálnych migrantov, agresívnu politiku USA vo svete či protiruské sankcie. Navyše, extrémizmus či radikalizmus, ale aj postoj k imigrácii môžu byť vysvetlené rôzne. Ako si máme byť bez celospoločenského konsenzu istí, čo sa vlieva našim deťom do hláv v školách?“ upozorňuje Peter Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE.

Od ministerstva školstva NÁRODNÁ KOALÍCIA očakáva, že počas letných prázdnin pripraví pôdu na celospoločenskú diskusiu o týchto závažných témach, resp. predstaví usmernenie pre školy v tejto oblasti. „Netreba sa nikde ponáhľať! Imigrácia je závažnou témou a ľudia majú právo poznať pravdu. O imigrantoch píšu neraz liberálne médiá ako o nekonfliktných a zúbožených ľuďoch, pričom realita je častokrát opačná. Veľa utečencov neuteká pred vojnou, ale chce iba zneužiť štedré sociálne systémy v krajinách Európskej únie. Mnohí sú hľadanými kriminálnikmi, ktorí utekajú pred spravodlivosťou. Viacerí z nich sú islamskí teroristi, ktorí čakajú na vhodnú chvíľu, aby mohli zabíjať nevinných civilistov, ako sme sa už stihli viackrát presvedčiť. Väčšina z nich nedokáže akceptovať ani prijať tradičné európske kresťanské a morálne hodnoty. Preto apelujeme na ministerku školstva, aby najprv vysvetlila, čo má jej rezort v pláne, na akej báze má prebiehať diskusia a či bude povinná? Každopádne odmietame, aby ministerstvo školstva poza chrbát zákonných zástupcov žiakov, teda ich rodičov, nezodpovedným spôsobom implementovalo uvedené témy do vyučovacích hodín a bez jasného zadania pre učiteľov nesprávnym spôsobom ovplyvňovalo názory detí,“ zdôrazňuje Slavěna Vorobelová, predsedníčka politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA.