2. 7. 2018

RADA RTVS

RADA RTVS

Rada RTVS nemá žiadny relevantný podnet, preukazujúci, že verejnoprávne médium nezvláda svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť nestranné, pluralitné vysielanie, ktoré neovplyvňuje politický tlak. V odsúhlasenom stanovisku to na pondelkovom rokovaní Rady uviedol jej podpredseda Martin Kákoš.
      Rada reagovala na výzvu Slovenského ochranárskeho snemu (SOS), v ktorej 38 signatárov vyjadrilo obavy z ohrozenia verejnoprávnosti RTVS a prostredníctvom vyjadrení manažmentu telerozhlasu i z bagatelizácie rizika dezinformácií, konšpirácií a hoaxov. Kákoš ubezpečil, že Rada ako dozorný orgán dôsledne dozerá a bude naďalej dozerať na objektívnosť a pravdivosť informácií šírených vo vysielaní RTVS. "Nemáme žiadny relevantný podnet, ktorý by bol či už nami, alebo Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhodnotený tak, že dochádza k porušeniu zákona a RTVS podlieha politickým tlakom. My ako Rada budeme prísne dbať na to, aby k ničomu takému nedochádzalo," zdôraznil Kákoš.
      SOS zaslala Rade RTVS výzvu v polovici júna, Rada sa ňou zaoberala na najbližšom možnom zasadnutí.
      V neverejnom režime sa Rada zaoberala aj aktuálnym stavom plnenia Zmluvy so štátom v prípade filmového projektu Generál. Čerpanie štátnych dotácií (realizované prostredníctvom dotácií Audiovizuálneho fondu (AvF) i prostriedkov pre RTVS na výrobu filmov) pre tento filmový projekt vyvolalo pochybnosti v súvislosti s doterajšou prípravou diela a oddialením jeho realizácie. Generálneho riaditeľa RTVS Rada požiadala, aby na najbližšie augustové zasadnutie predložil materiál obsahujúci riešenie situácie v súvislosti s projektom Generál a jeho možné dopady na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS.
Manažment verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pracuje podľa jeho šéfa Jaroslava Rezníka na opatreniach a riešeniach na zníženie dopadov investičného dlhu a príjmových výpadkov RTVS. Ako na dnešnom rokovaní Rady RTVS informoval Rezník, na návrhu riešení a opatrení, ktoré by eliminovali dopad investičného dlhu a výpadku príjmovej časti rozpočtu, čo má vplyv na hospodárenie RTVS, pracujú od februára tohto roka v nadväznosti na výstupy analýzy od nezávislej spoločnosti. Autorom analýzy je audítorská spoločnosť Grant Thornton. Pri riešení dlhodobého podfinancovania RTVS však manažment podľa Rezníka nezabúda ani na tému dlhodobo nízkych koncesionárskych poplatkov. Šéf verejnoprávnej rádiotelevízie je osobne za ústavný zákon, ktorý určí systém financovania RTVS a bude v ňom aj valorizácia.

Copyright ©TASR 2018

V súvislosti s opatreniami na zníženie dopadov investičného dlhu a príjmových výpadkov RTVS Rezník ďalej pripomenul, že zriadili technickú a ekonomickú radu s cieľom racionalizovať systém nakupovania aj investície a náklady na úrovni všetkých zložiek RTVS. „Na to sme zriadili systém riadenia výkonnosti, centralizujeme verejné obstarávanie, nastavujeme nový prevádzkový model, zjednodušujem organizačnú štruktúru a snažíme sa systémovo riadiť interné kapacity,“ konkretizoval. Na základe zistených skutočností začali transformáciu organizácie v siedmich oblastiach. Jednotlivé transformačné opatrenia by mali priniesť efektívnejšie vynakladanie financií a týkajú sa oblastí riadenia, ľudských zdrojov, IT, posilnenia výnosov, redukcie nákladov, efektívnej správy, údržby a investícií do majetku a ďalších. Podľa Dozornej komisie Rady RTVS ide o rámec plánovaných opatrení, odporúčaní, ktoré ešte nie sú presne konkretizované. Ako rámcový materiál ho komisia víta, pri hodnotení si počká na podrobné rozpracovanie a dopady jednotlivých opatrení.
Jaroslav Rezník počas rokovania rady pripomenul, že za najstabilnejší prvok zabezpečenia verejnoprávneho vysielania považuje koncesionárske poplatky. Podotkol, že je verejne známe, že súčasná výška koncesií je na Slovensku nedostatočná a čiastočne sa kompenzuje cez zmluvu so štátom. „To, že o tom vieme a to, že nič významné sa okolo toho nedeje, to ešte neznamená, že nekonáme,“ povedal. „Treba to riešiť legislatívne. Osobne vidím ako najperspektívnejší, najstabilnejší spôsob vyrovnania sa s týmto problémom ústavný zákon. Pretože si myslím, že by to mala byť legislatívna úprava, ktorá bude platná nasledujúcich 10 – 15 rokov. Viete dobre, že ústavné zákony sú vždy stabilnejšie ako zákony prijímané jednoduchou väčšinou,“ vysvetlil rade svoj postoj Rezník. Politikom chce „trpezlivo vysvetľovať, že je pre celú spoločnosť lepšie, ak to bude upravené spôsobom, ktorý RTVS zabezpečí stabilné a dostatočné financovanie“. Za dôležité pritom považuje, aby v takejto novej legislatívnej úprave bola zakotvená aj valorizácia. Pripúšťa, že v rámci Európy existuje viacero modelov financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu. „Samozrejme, že si uvedomujeme riziko,“ dodal Rezník k téme dlhodobo nízkych koncesií.
Rezník Radu RTVS informoval, že od dnes do 31. júla je poverenou riaditeľkou televíznej Jednotky Marta Gajdošíková. Od 1. augusta by mala mať Jednotka nového riaditeľa. Šéf RTVS však jeho meno neuviedol a dodal, že Radu RTVS bude o ňom informovať na budúcom rokovaní.

©2018, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.