12. 7. 2018

Vražda novinára Jána Kuciaka

Vražda novinára Jána Kuciaka


Vyjadrenie dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry k včerajšiemu zasadnutiu výboru Európskeho parlamentu

„Na stredajšom (11.7.) zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu sa zúčastnil dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry a prvá viceprezidentka Policajného zboru. Dozorujúci prokurátor informoval poslancov o priebehu a aktuálnom stave vyšetrovania trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka a spol. v rozsahu stanovenom právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ubezpečil ich o tom, že úkonom, ktoré sú vykonávané v tejto trestnej veci na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí je venovaná mimoriadna pozornosť a vyšetrovanie je vykonávané nezávisle od akýchkoľvek vplyvov. Jediným záujmom orgánov činných v trestnom konaní je čo najskôr odhaliť a usvedčiť páchateľov tohto brutálneho trestného činu.
Pri poskytovaní informácií verejnosti prokurátor je viazaný Trestným poriadkom, preto rozsah poskytovaných informácií v tejto veci je obmedzený. Zdôrazňujeme absolútnu nevyhnutnosť zdržanlivosti orgánov činných v trestnom konaní, aby bolo zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov.
Ďalšie informácie budú verejnosti poskytnuté Úradom špeciálnej prokuratúry hneď ako to dovolí stav vyšetrovania a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde."