28. 11. 2020

Slovensko Advent 2020

Slovensko Advent 2020 

 


 

4 adventné nedele, 4 jedinečné priestory, 4 mestá na Slovensku, 4 unikátne koncerty a ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom. Unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Hlavným poslaním tohto televízneho projektu je ukázať v adventnom období zaujímavé miesta na Slovensku, inšpiratívnych ľudí a projekty, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku. Okrem slovenských hudobných umelcov a umeleckých hudobných zoskupení vystúpia aj zaujímaví hostia, rešpektované osobnosti a zástupcovia neziskových organizácií. Súčasťou programu budú hudobné čísla, rozhovory s hosťami a dokrútky, v ktorých sa predstavia hosťujúce neziskové organizácie a ich činnosti. V dokrútkach budú predstavené aj miesta a budovy, z ktorých sa vysiela aktuálny ročník koncertov Slovensko Advent. Koncerty budú vysielané naživo každú adventnú nedeľu večer o 20:10 na Dvojke, na webovej stránke RTVS a nasledujúci pracovný deň v repríze v Rádiu Regina. 

 

Podporované projekty

29. 11. 2020, Ružomberok

Občianske združenie Diera do sveta

(alt. Diera do sveta o.z.)

Diera do Sveta je kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši, ktoré v roku 2014 založili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu. Diera do sveta je tiež miestom, v ktorom súčasné umenie a kultúra majú v interakcii s divákmi a diváčkami vytvárať hodnoty, ktoré sú alternatívou k dominantným spoločenským naratívom a usporiadaniu.

https://www.dieradosveta.sk

Občianske združenie YMCA na Slovensku

(alt.YMCA na Slovensku o.z.)

YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí. Spôsob práce v združení dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov a hodnôt vo svojom každodennom živote, aktivitách a programoch:

  • pracovať pre rovnaké príležitosti pre všetkých
  • tvoriť a upevňovať prostredie so vzťahmi založenými na vzájomnom porozumení a láske
  • upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť
  • rozvíjať také programy, ktoré podporujú rozmanitosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti
  • pracovať na rozvoji celého človeka
  • rôznosť názorov nesmie narúšať vzájomné dobré vzťahy v YMCA

YMCA vytvára priestor a je otvorená pre mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálne postavenie či politické presvedčenie.

www.ymca.sk


6. 12. 2020, Pezinok

Občianske združenie Návrat

(alt.Návrat o.z.)

Najlepší domov pre dieťa je rodina. Občianske združenie Návrat dlhodobo pracuje v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách. Členovia združenia sa systematicky angažujú v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, hlavne s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou

www.navrat.sk


13. 12. 2020, Sliač

Nezisková organizácia Indícia

(alt. Indícia n.o.)

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať a poskytovať motiváciu a inšpiráciu. Členovia a priaznivci Indície organizujú pre učiteľov a manažérov rôzne školenia, semináre, ale aj konferencie. Snažia sa vybudovať kvalitný výchovno-vzdelávací systém, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta.

Túžbou je žiť v krajine, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi.

www.indicia.sk

Vzdelávací program Komenského inštitút

(Občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica)

Komenského inštitút poskytuje každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Formov zážitkových a praktických workshopov majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

Workshopy vedú špičkoví lektori a účastníci v rámci štúdia realizujú svoj vlastný pedagogický projekt. Okrem toho získajú mikrogrant vo výške 300 eur na vlastné vzdelávanie a mentora, ktorý ich bude počas realizácie projektu sprevádzať.

www.komenskehoinstitut.sk


20. 12. 2020, Bratislava

Občianske združenie IPčko

(alt. IPčko o.z.)

Občianske združenie IPčko je skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov, ktorí vedia poradiť a pomôcť najmä mladým, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Za vznikom IPčka je príbeh, keď si mladí psychológovia uvedomili, že online svet je miesto, kde sa dá dostať ku mladým a pomáhať im, ak to potrebujú. Výskumy potvrdzujú, že správanie ľudí v online priestore prináša viac otvorenosti a “straty” prirodzených zábran, tieto fakty je užitočné využiť práve v psychologickej intervencii, ktorú IPčko robí.

Na pomoc ľuďom s ťažkosťami vyvinuli v IPčku komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktoré neustále inovujú a rozvíjajú.