26. 11. 2020

Vyjadrenie GP SR k výrokom poslanca Baránika v NR SR

Vyjadrenie GP SR k výrokom poslanca
 Baránika v NR SR

Vedenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa ostro ohradzuje voči výrokom podpredsedu ústavnoprávneho výboru národnej rady Alojza Baránika vyhláseným 25. 11. 2020 v národnej rade a následne publikovaným v médiách. Výroky poslanca národnej rady považuje vedenie generálnej prokuratúry za neuvážené, nepravdivé, zavádzajúce a ničím nepodložené znevažovanie práce všetkých slušných prokurátorov.
Nepochybujeme, že si je vedomý svojej povinnosti oznámiť takéto konanie orgánom činným v trestnom konaní. Vedenie generálnej prokuratúry očakáva, že orgánom činným v trestnom konaní bezodkladne predloží relevantné informácie o prijímaní úplatkov zo strany konkrétnych prokurátorov, ktorými disponuje.