25. 11. 2020

Vyjadrenie MK SR: Novela ministerstva kultúry

Vyjadrenie MK SR: Novela ministerstva kultúry
 pomôže rádiám počas koronakrízy

Viacero opatrení na uľahčenie situácie pre rádiá počas koronakrízy prináša novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú dnes schválila národná rada. Zámerom ministerstva kultúry bolo tiež vyrovnať podmienky pre vysielateľov s licenciou (súkromné rádiá) s podmienkami verejnoprávneho vysielateľa, ktorý už v súčasnosti má viacero programových služieb. Novela umožní rádiám pripraviť sa na technologické zmeny, ktoré prinesie prechod na digitálne vysielanie. V praxi to znamená, že rádiá budú môcť vlastniť viacero programových služieb a lepšie využívať frekvenčné spektrum pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania.
Novela zákona o vysielaní a retransmisii prináša aj tzv. COVID-ové opatrenia pre rádia, ktoré im majú zaistiť väčšie príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie. Zjednodušujú sa pravidlá umiestňovania produktov za odplatu v rozhlasových programoch. Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Uvoľnia sa tiež podmienky vysielania sponzorovaných programov.
Zmení sa úprava pri prevode a prechode licencie, čo umožní udržať napríklad krachujúce rádio pokračovaním v licencii.
Prijaté zmeny začnú platiť od 1. januára 2021.