8. 10. 2021

Rezort kultúry predložil na pripomienkovanie návrh zákona o mediálnych službách

 Rezort kultúry predložil na pripomienkovanie

 


 návrh zákona o mediálnych službách
 

Rezort kultúry predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu zákona z dielne Ministerstva kultúry SR pod vedením ministerky Natálie Milanovej (OĽaNO) je príprava novej právnej úpravy v oblasti audiovizuálnych služieb, ktorá nahradí zákon o vysielaní a retransmisii a tiež zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Informácie o návrhu zákona sú k dispozícii na portáli Slovlex.

Podľa predkladacej správy k zákonu je aktuálna právna úprava audiovizuálnych mediálnych služieb nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Nevychádza tiež z narastajúcich konvergencií medzi televíznym vysielaním a službami distribuovanými cez internet. „Popri tradičnom vysielaní sa objavujú aj nové obchodné modely šírenia informačných služieb, pričom je nespochybniteľné, že noví hráči ponúkajúci svoje služby on-line sú neustále silnejší a získavajú pozornosť čoraz širšieho spektra publika,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Nový zákon, ktorého nadobudnutie účinku sa odporúča od 1. januára 2022, sa predkladá ako nový právny rámec súčasnej regulácie poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb.

Zdroj: SITA