23. 11. 2021

Stanovisko Predsedníctva SAV k vyjadreniam zamestnanca SAV

 Stanovisko Predsedníctva SAV

Smerák a pokrytec Blaha. Oslavuje komunizmus a žne plody kapitalizmu

k vyjadreniam zamestnanca SAV

Predsedníctvo SAV konštatuje, že viaceré vyjadrenia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., zamestnanca Ústavu politických vied SAV, k hlave štátu, prezidentke SR pani Zuzane Čaputovej, nespĺňajú ani základné požiadavky slušnosti a úplne sa vymykajú étosu, ktorým by sa mal spravovať vedec, člen akademickej obce.

Predsedníctvo SAV má snahu nezapájať sa do politických diskusií, ale nemôže strpieť opakované popieranie etických štandardov záväzných pre člena vedeckej komunity, ako sme tomu svedkami zo strany tohto zamestnanca SAV.

Predsedníctvo SAV sa dištancuje od uvedených výrokov a zároveň sa za ne ospravedlňuje prezidentke Slovenskej republiky a verejnosti.