22. 11. 2021

Zvyšovanie multimodálneho vysielania v RTVS sa bude diať postupne

 Zvyšovanie multimodálneho vysielania v RTVS

 sa bude diať postupne


Výrazné zvýšenie multimodálneho vysielania v televíznych programových službách RTVS sa bude diať po etapách. Postupné narastanie percenta programov, v ktorých bude potrebné zabezpečiť tlmočenie do posunkového jazyka či hlasové komentovanie nevidiacich, by preto nemalo spôsobiť pre RTVS neriešiteľný finančný problém. Na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR prezentovali stav aktualizovanej mediálnej legislatívy, to uviedol štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš.
"Dohodli sme s celým sektorom prechodné obdobie a RTVS bude naskakovať na výslednú kvótu postupne, nemalo by ho to preto finančne zruinovať," dodal Kutaš, upriamujúc pozornosť na návrh znenia zákona, podľa ktorého je dosiahnutie výsledného povinného podielu multimodálneho vysielania v RTVS rozložené do roku 2030. Zároveň zdôraznil, že prístup k verejnoprávnemu vysielaniu by mal mať každý, preto by takúto službu mala RTVS zabezpečiť aj bez stanovenia podielov.
Návrh zákona o mediálnych službách schválila na začiatku novembra vláda, v parlamente ho majú prerokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok (23. 11.). Nová legislatíva má platiť od januára 2022.
Podľa novely by mala RTVS postupne zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 50 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Súkromní vysielatelia musia vo všetkých svojich televíznych službách zabezpečiť minimálne 25 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a minimálne desať percent všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
V spektre programov budú existovať výnimky z povinnosti, napríklad športové prenosy.