28. 4. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

STV sa po viac ako dvoch rokoch od "Nového začiatku" rozhodla modernizovať svoj web na internete. Doterajší web na doméne www.stv.sk začal pred dvoma rokmi plniť funkciu prieskumníka vo vzťahu STV k užívateľom internetu. Pôvodný koncept mal naštartovať novú formu prezentácie STV na internete a najmä zozbierať požiadavky a preferencie divákov. Po ich analýze a vyhodnotení pripravila STV nový web, ktorý spustí v pondelok 1. mája 2006. Nový web STV bude v porovnaní s pôvodným webom modernejší, prístupnejší, použiteľnejší, s dôraznejšou orientáciou na diváka. Úvodná stránka bude prinášať aktuálne informácie o vysielaných programoch, najnavštevovanejších a najdiskutovanejších reláciách, o najnovších témach na fóre a o aktuálnych udalostiach v STV. Navigácia je spracovaná prehľadnejšie, pribúda navigácia rýchlej voľby v hlavičke stránky umožňujúca rýchly prístup k podstránkam jednotlivých relácií, k TV programu, ako aj k videoarchívu a online vysielaniu. Jednotlivé sekcie sú informačne bohatšie a budú ešte priebežne rozširované. Samostatné sekcie sú venované každému programovému okruhu STV - Jednotke i Dvojke, čím sa potvrdzuje rovnocennosť a programová samostatnosť oboch okruhov.Cieľom nového webu je poskytnúť divákom moderný, rýchly a užívateľsky komfortný prístup k informáciám o STV a jej programe. Súčasťou nového webu bude od 1. mája aj samostatný špeciál k voľbám 2006 na stránke www.volby.stv.sk, ktorý poskytne verejnosti všetky dôležité informácie týkajúce sa volieb do NR SR vrátane programov všetkých kandidujúcich politických strán a hnutí. Volebný špeciál bude obohatený o možnosť chatovej diskusie s predstaviteľmi všetkých kandidujúcich subjektov.Nový web bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou FatChilli, ktorá sa stará o internetové projekty STV od roku 2004.

Rádio Expres má nového programového riaditeľa. S platnosťou od 1. mája bol do tejto funkcie vymenovaný Ivan Antala, ktorý pôsobil v rádiu od roku 2000 ako hudobný dramaturg. Podľa generálnej riaditeľky Expresu Evy Babitzovej je Antala človek, ktorý sa výraznou mierou podieľal na úspechu rádia od jeho začiatkov. Ako dodal nový programový riaditeľ, jeho ambíciou je dlhodobo udržať súčasnú pozíciu Rádia Expres na trhu. Vedúce postavenie rádia podľa Antalu zároveň otvára aj mnohé možnosti, ktoré by rád využil. Antala obsadí pozíciu, ktorá sa uvoľnila vo februári odchodom Tibora Búzu do televízie Markíza.