25. 4. 2006

Literárny fond udelil ceny za novinársku tvorbu 2005

Literárny fond udelil ceny za novinársku tvorbu 2005
Peter Kubínyi za reportáže Uprostred mŕtvol, Deti Interhelpa a Smutná hranica, uverejnené v týždenníku Plus 7 dní, Gabriela Horečná zo Slovenského rozhlasu za umelecko-publicistické pásmo o básnikovi Milanovi Rúfusovi Obdarený introvert a fotoreportér Alan Hyža (Plus 7 dní) získali ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2005. Výročnú cenu v televíznej kategórii porota neudelila. Okrem cien dnes v Bratislave odovzdal riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély aj prémie. V kategórii tlač ich získali Juraj Sedlák (Plus 7 dní), Kveta Fajčíková (Sme) a Jaroslav Vrábeľ (Košický Korzár), z rozhlasových tvorcov Ivica Ruttkayová a Hana Michalčíková (obe SRo), v televíznej kategórii Pavol Fejér, Ľubo Lazový a Andrea Paulíniová (všetci Markíza). Do súťaže sa prihlásilo 51 autorov, porota hodnotila 108 príspevkov. Konštatovala vysokú profesionálnu úroveň odmenených prác, snahu o komplexné stvárnenie témy, kvalitný text i fotografie.