25. 4. 2006

Ex Oriente

Ex Oriente

Súčasný slovenský dokumentárny film, ktorý vzniká aj v tejto pre filmárov nepriaznivej domácej situácii, dostal šancu na prezentáciu na medzinárodnej úrovni. Bratislava bude v dňoch 26. - 30. apríla dejiskom ojedinelého workshopu Ex Oriente, ktorý tu usporiada Inštitút dokumentárneho filmu (IDF), česká organizácia riadiaca sa heslom “tvorivé osobnosti pre tvorivé osobnosti” v spolupráci s Centrom pre dokumentárny film v Bratislave. IDF umožňuje východoeuróspskym autorom vstupovať do sveta dokumentárneho filmu v najširšom zmysle slova. Cez databázu európskych televízií, ktoré sa špecializujú na vysielanie dokumentov, distribučných spoločností, festivalov dokumentu, cez znalosti trhu s dokumentárnymi filmami až po zoznamom kontaktov na producentov, nákupcov a tvorcov dokumentárnych filmov, pomáhajú mladým dokumentaristom z východnej a strednej Európy presadiť sa za hranicami domova. Dokumentaristi, režiséri a producenti, ktorých projekty prejdú výberom, majú možnosť celý rok postupne na workshopoch v rôznych mestách Európy zrealizovať svoj film. S odborníkmi zo zahraničia konzultujú scenár filmu, dozvedia sa, aké témy zaujímajú dramaturgiu v televíznych spoločnostiach. Získajú informácie o tom, ako nájsť koproducenta a distribútora filmu v zahraničí, keďže vo vlastnej krajine často nie je dosť možností premietať dokumentárne snímky. Napriek tomu, že prevažná časť odborníkov – hostí tvorivých dielní pochádza zo Západu, cieľom Ex Oriente nie je to, aby sa východoeurópska dokumentárna tvorba prispôsobila západnej, ale aby pre ňu vznikol aj vrámci západnej Európy priestor. Kritériom výberu dokumentárnych filmárov do tohoto projektu je kvalitný a zaujímavý námet na dokument.Tento rok vybrali organizátori Ex Oriente Film workshopu tri páry slovenských režisérov filmov a ich producentov: Marko Škop, tentokrát v úlohe producenta, a režisér Juraj Lehotský predstavia projekt filmu o svete nevidiacich Hľadanie. Pastierska téma dominuje v snímke Expedícia Moloko v podaní Daniely Rusnokovej a Federiky Homolkovej. Dokument rozpráva príbeh stretnutia rodiny mongolského a slovenského pastiera, ľudí z dvoch rozličných kútov sveta, kultúr a tradícií. A do tretice sa o realizáciu uchádza dokument na Slovensku žijúcej afgánksej filmárky Sahry Karimi a producenta Jana Opatyho s názvom Afgánske ženy za volantom. Film hovorí o prelamovaní tabu v krajine, kde vláda Talibanu uprela ženám všetky ľudské práva, aj právo šoférovať auto. V Afganistane sa však našli odvážne ženy, ktoré sen o vodičskom preukaze nevzdávajú. Počas piatich dní, kedy bude v budove Vysokej školy múzických umení prebiehať workshop Ex Oriente, sa zúčasteným filmárom budú venovať zahraniční hostia. Najväčšou hviezdou je zrejme Karoline Leth, dánska producentka, ktorá je podpísaná pod šiestimi filmami, ktoré vznikli podľa pravidiel takzvaného manifestu Dogma 95 svetoznámeho režiséra Larsa von Triera. Okrem nej budú prednášať, premietať a radiť ešte Sabine Bubeck-Paaz, nemecká dramaturgička redakcie dokumentárnej tvorby stanice ARTE, najväčšieho televízneho kanálu pre dokumentárny film v Európe. Karen Michael, šéfredaktorka kultúry z francúzskej sekcie stanice ARTE, alebo aj Filip Remunda, známy ako režisér dokumentu o neexistujúcom hypermarkete s názvom Český sen. Ďalším pozitívom akcie je, že premietanie filmov a prednášky o dánskej filmovej skupine Dogma, aj ukážky z tvorby televízie Arte budú prístupné verejnosti.

Ex Oriente Film workshop je tréningový program určený na podporu autorského dokumentárneho filmu v Strednej a Východnej Európe. Každý rok vyberá 14 filmových projektov talentovaných režisérov a nezávislých producentov a prostredníctvom celoročného programu ich pomáha realizovať. Workshop smeruje vývoj projektov od tvorby námetu až k medzinárodným finančným stratégiám, sprostredkúva účastníkom množstvo kontaktov, konzultácií a praktických znalostí v oblasti zahraničnej koprodukcie a distribúcie na medzinárodnom dokumentárnom trhu. Filmári sa na workshope stretávajú so zástupcami najvýznamnejších Európskych televíznych spoločností, čím získavajú možnosť nadviazať spoluprácu pri realizácii vlastného filmu. Cieľom nie je konformne prispôsobiť východoeurópsky dokument predstavám západného diváka, ale naopak, posilniť miesto, osobitosť a tradíciu špecifického východoeurópskeho dokumentárneho myslenia v súčasnej Európe. Prostriedkom k tomu je vytvorenie siete kreatívnych tvorcov stredo a východoeurópskzch regiónov, ktorí sa nielen budú reflektovať, ale aj vzájomne podporovať a kooperovať. Tento rok sa IDF rozhodol situovať workshop Ex Oriente do Bratislavy, aby podporil slovenských tvorcov, ktorí častokrát pracujú v zložitých podmiekach nedostatočnej štátnej a televíznej finančnej podpory. Slovenskí profesionáli majú možnosť zúčastniť sa otvorených odborných seminárov a konzultovať svoje projekty s európskymi producentami a nákupcami filmov. Inštitút dokumentárneho filmu - IDFje nezisková organizácia sídliaca v Prahe. V roku 2001 ju založili režiséri a producenti dokumentárneho filmu. Jej filozofiou je “tvorivé osobnosti pre tvorivé osobnosti”. Zameriava sa na podporu východoeurópskeho autorského dokumentárneho filmu a jeho uplatnenia v širšom Európskom kontexte. IDF vytvára sieť profesných organizácií, nezávislých producentov a vysielateľov a tiež organizuje vzdelávacie programy - semináre a workshopy dokumentárneho filmu, diskusie s autormi a projekcie filmov. Vytvára a spravuje rozsiahu databázu dokumentárneho filmu. Vo videotéke IDF je viac ako 250 dokumentárnych titulov, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných festivalov.