23. 4. 2006

Portál Mediálne.sk preberá vydavateľ Trend Holding, s.r.o.

Portál Mediálne.sk preberá vydavateľ Trend Holding, s.r.o.

Najväčší slovenský portál špecializovaný na médiá a mediálnu komunikáciu Mediálne.sk preberá vydavateľ Trend Holding, s.r.o., Bratislava. Zmluvu o prebratí vydavateľských a doménových práv a spolupráci so zakladateľmi Mediálne.sk podpísali minulý týždeň. Riaditeľka útvaru marketingu a služieb zákazníkom Trend Holdingu Mariana Butkovská-Lisá informovala, že holding doteraz vydával týždenník Trend, dvojtýždenník Profit a portál etrend.sk, prebratím Mediálne.sk dopĺňa svoje portfólio o prvé médium špecializované na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Trend Holding sa rozhodol prebrať Mediálne.sk hlavne pre vedúcu pozíciu tohto portálu v informovaní a hodnotení televízneho trhu, ktorú dokazoval už v druhom roku svojej existencie. Autorský tím portálu sa po prebratí Trend Holdingom iba rozšíri, obsah by mali naďalej vytvárať kmeňoví autori Mediálne.sk. Trend Holding zároveň podľa Butkovskej-Lisej čitateľom garantuje, že spektrum rubrík a služieb v súčasnosti ponúkaných portálom sa bude len rozširovať. Obsah portálu bude naďalej prístupný bezplatne.