27. 4. 2006

NO COMMENT

NO COMMENT
"STV nie je technologicky vybavená na to, aby dodávala členom Rady STV nahrávky na DVD nosičoch - čo by zasiahlo do nákladov a podotýkam, že by sa STV nemala prispôsobovat technickému vybaveniu domácnostíi členov Rady STV ." GR STV Richard Rybníček , k požiadavke Rady STV v súvislosti s reláciou Pod lampou