25. 4. 2006

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Pokutu 400-tisíc korún dnes udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) televízii Joj za to, že v programe Vyvolení odvysielanom 12. a 17. októbra minulého roka porušila zákon súvisiaci s ochranou maloletých. Pokutu 100-tisíc korún zase dostala televízia Markíza za program Cigánky z 5. októbra minulého roka za to, že nesprávne oddelila reklamy - upútavky. Okrem toho rada udelila Markíze aj ďalšiu pokutu - upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení zákona za Televízne noviny z 26. októbra 2005. V príspevku Kto ušetril miliardy nebola podľa členov rady dodržaná objektívnosť a nestrannosť. Rada dnes tiež začala tri správne konania voči Slovenskej televízii (STV). Jedno sa týka relácie Reportéri z 3. októbra 2005. V reportáži tejto relácie Čakanie na záchranu sa mohla televízia dopustiť porušenia zákona v súvislosti s dodržaním všestrannosti informácií a plurality názorov. Ďalšie konanie sa týka prerušenia programu Slovensko hľadá Superstar z 11. februára tohto roka a so zaradením reklamy počas programu ZOH 2006. Dve správne konania začala rada voči Markíze pre možné porušenie zákona súvisiace s dodržaním objektívnosti a nestrannosti v príspevkoch Televíznych novín Chybné pištole a Privatizácia letísk z 12. a 24. januára tohto roka. Správne konanie začala RVR aj voči TV Joj, a to za upútavku Filmový marec na Jojke z 25. a 26. februára tohto roka. Okrem toho RVR dnes rozhodovala aj o priraďovaní viacerých frekvencií. Udelila licenciu na televízie vysielanie spoločnosti TV Karpaty, pridelila aj miesto v multiplexe v rámci pilotného projektu digitálneho vysielania televíziám Markíza, AZ TV a TA3. Uvoľnené frekvencie na rozhlasové a televízne vysielanie dnes rozdeľovala rada pre vysielanie a retransmisiu. Lukratívnu ženevskú frekvenciu 103,7 v Prešove získalo Rádio Okey, bojovali o ňu aj Rádiá Expres, Hey, či Flash. Okey bude možné počuť aj na jeho novej frekvencii 107,1 v Bardejove. Televízia JOJ bude mať lepšie pokrytie, keď sprevádzkuje svoje nové vysielacie kanály v Ružomberku, Levoči a Leviciach, ktorých frekvencie dnes získala. Licenciu na televízne vysielanie na 48. kanáli v Piešťanoch dnes rada udelila spoločnosti TV Karpaty. Testovať digitálne vysielanie budú v Bratislave a okolí Markíza ale i AZTV, ktoré získali miesto v multiplexe v rámci pilotného projektu digitálneho vysielania televíziám, TA3 spustí digitálny signál cez 44. kanál Košice, Prešov. Fun Radio si zlepší pokrytie vďaka novým frekvenciám 104,0 v Senici, 93,2 v Tornali a 102,8 MHz v Bardejove. Rádiu SITY dnes rada pridelila frekvenciu 89,7 MHz v Bratislave, Rádiu Beta Prievidza pridelili 94,9 MHz v Handlovej, Rádiu Lumen frekvenciu 106,3 MHz v Rožňave. Spoločnosť Poprad Reality Invest RTI dostala frekvenciu 89,8 MHz Prešov. Rada tiež udelila licenciu na rozhlasové vysielanie Marekovi Petrášovi na frekvencii 91,7 MHz Košice, kde vysielalo Rádio Flash.