24. 4. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Zástupcovia kandidujúcich strán v parlamentných voľbách vystúpia v 14 reláciách Slovenskej televízie (STV) a 21 reláciách Slovenského rozhlasu (SRo). Členom ÚVK dnes zástupcovia oboch verejnoprávnych inštitúcií predložili harmonogram vysielania počas predvolebnej kampane. V jednej diskusii STV budú mať priestor vždy tri strany, v SRo bude vystupovať iba jeden zástupca kandidujúcej strany. Televízna relácia bude vždy trvať 43 minút, pričom diskutujúcim sa nebude stopovať čas. V rozhlase zástupca politickej strany môže prezentovať svoje názory 28 minút a 30 sekúnd. V STV naplánovali počas pracovných dní diskusie na 17.40 h. Prvá sa vysiela 30. mája, hostia reprezentujú HZD, Misiu 21-Novú kresťanskú demokraciu a stranu Nádej. Diskusné trojice zostavila STV. Ako povedal novinárom riaditeľ STV Richard Rybníček, pri výbere trojíc sa pridŕžali charty spravodajstva, pričom zobrali na vedomie, či je strana parlamentná alebo mimoparlamentná, prihliadali aj na preferencie. Toto rozdelenie sa však nepáči zástupcom 11 neparlamentných strán v ÚVK a Rybníčka žiadajú, aby do 18. mája prerozdelil zástupcov diskusií za okrúhlym stolom. V SRo sa diskusie začnú v prvý deň volebnej kampane, teda 27. mája o 17.08 h na okruhu Slovensko 1. Poradie diskutujúcich vyžrebovali 20. apríla za účasti zástupcov všetkých politických strán. Zástupkyňa šéfredaktora okruhu Slovensko 1 Tamara Valková povedala, že reláciu budú viesť dvaja moderátori. Ich prvým hosťom bude zástupca Slovenskej ľudovej strany. Obe verejnoprávne médiá sú pripravené predávať aj vysielací čas pre politickú reklamu za obvyklú, ale pevne stanovenú cenu. Politické strany, ktoré majú o ňu záujem, musia o vysielací čas písomne požiadať do 22. mája. V STV bude každý 30-sekundový šot stáť podľa Rybníčka od 30 000 Sk do 200 000 Sk, cena závisí od vysielacieho času a dňa. "Denne budú tri bloky politickej reklamy vrátane 17. júna, teda v deň volieb," dodal Rybníček. V SRo bude denne šesť špeciálnych reklamných blokov, v každom po sedem politických subjektov. Valková poznamenala, že cena politických spotov do 40 sekúnd sa bude pohybovať od 3000 do 15 tisíc Sk.