27. 4. 2006

NEVIEME

NEVIEME

Viete, že spoločnosť TV BB, s.r.o. rozhodnutím Valného zhromaždenia konaného 18.1.2006 ukončila svoju činnosť od 28.2.2006 a vstúpila do likvidácie ?

TV BB, s.r.o. , Sídlo: Rudlovská cesta 1 Banská Bystrica 974 35 ,Spoločníci: Slovenská televízia Mlynská dolina Bratislava 845 45

Nabudúce- výsledky hospodárenia ostatných dcérskych spoločností a skutočný DLH STV k 31.12.2005