18. 5. 2006

Kúpte si televíziu !

Kúpte si televíziu !

Nádej: kampaň proti našej strane v TA3 je zavádzajúca. Kto ju objednal?

V spravodajskej televízii TA3 už niekoľko dní pokračuje kampaň proti liberálno – sociálnej strane Nádej. Jej cieľom je vyvolať vo verejnosti dojem, že reklamná agentúra , ktorá pripravuje predvolebnú kampaň strany a ktorej spolumajiteľom je jeden zo sponzorov Nádeje, získala prostredníctvom kandidáta za túto stranu (na poslednom mieste jej kandidačnej listiny) ministra hospodárstva Jirka Malchárka netransparentným spôsobom štátnu zákazku na propagáciu slovenského cestovného ruchu v zahraničí. Táto účelovo vedená kampaň v TA3 však nie je pravdivá a jej autor Vincent Štofaník ju založil na kombinácii klamstiev a zamlčovania pravdivých údajov. Žiaden zo sponzorov nedostal peniaze z agentúry SACR rozhodnutím ministra Malchárka, ako je teda možné, že redaktor Štofaník takúto informáciu odvysielal a navyše zmiatol aj novinárov serióznych médií Sme a Týždeň, ktorí ju bez overenia prebrali a vyprecizovali, čím zo sponzora urobili rovno zakladateľa a z kandidáta na poslednom mieste majiteľa strany?Takýto štýl práce spochybňuje TA3 ako inštitúciu, a poškodzuje aj povesť kandidátov za stranu Nádej, síce iba obyčajných ľudí, lekárov, učiteľov, zdravotné sestry ,ekonómov a právnikov, ktorí nemienia byť obeťami osobných pomst odchádzajúcich a súčasných ministrov.Pri svojej práci redaktor Vincent Štofaník porušuje novinársku etiku hneď niekoľkými spôsobmi. Zarážajúce je najmä to, ako získal výpovede predstaviteľov strany Nádej odvysielané v reportáži. Ohlásil sa na návštevu, ktorej účelom údajne mala byť príprava rozhovoru o predvolebnej kampani politických strán, medzi inými aj Nádeje. TA3 však doteraz žiaden podobný seriál nevysielala.Je jasné, že Nádej nebola hlavným terčom útoku, zviezla sa popri útoku na ministra Malchárka okrajovo.Autor však nedocenil citlivosť témy mesiac pred voľbami a poškodil meno slušných ľudí na kandidátke strany. Z rozhovoru s prezídiom strany vybral iba odpovede týkajúce sa spolupráce strany s reklamnou agentúrou Roko. Je teda jasné, že v spomínanej reportáži predstavitelia Nádeje, keďže nepoznali jej podstatu a súvislosti, nemohli relevantne reagovať na kauzu, ktorú umelo TA3 produkuje. Pri nahrávaní tohto rozhovoru, ktorého sa zúčastnil spolumajiteľ firmy Roko Peter Kuba ponúkol Vincentovi Štofaníkovi reakciu na to, že je sponzorom strany Nádej. Ten ju však odmietol. Hoci je na to niekoľko svedkov, ani to nezabránilo redaktorovi TA3 uviesť v reportáži, že stanovisko Petra Kubu „sa nepodarilo získať“, alebo že „cez asistentku odkázal...“Paradoxne p. Kubu v reportáži aj natočil na kameru, takže sám vyprodukoval dôkaz o tom, že neodmietol stretnutie.V klamlivej kampani TA3 pokračuje zamlčovaním rozhodujúcich skutočností prípadu, ktoré zásadným spôsobom menia jeho zmysel. Ide o tieto údaje: -po prvé, že zmluvu s agentúrou Roko nepodpísal J. Malchárek, ale jeho predchodca P. Rusko. -po druhé, že 37 miliónov korún pre agentúru Roko netvorí rozhodujúcu časť sumy vyčlenenej na propagáciu Slovenska. -po tretie, že 100 miliónov, ktoré sa teraz na propagáciu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch prerozdeľujú, sa netýkajú žiadnej agentúry a SACR bude našu krajinu propagovať priamo bez reklamných agentúr.Svojim postupom Vincent Štofaník a televízia TA3 sústavne porušuje zásadu objektívnosti a vyváženosti spravodajských a publicistických relácií, ako to stanovuje zákon o retransmisii a vysielaní. Vo svojich príspevkoch tak poškodzuje dobré meno súkromného podnikateľa, ústavného činiteľa, politickej strany Nádej a súkromnej agentúry. Strana Nádej verejne vyzýva televíziu TA3, aby veci uviedla na pravú mieru a všetkým zúčastneným sa ospravedlnila. Viaceré z týchto strán podnikli a ešte podniknú právne kroky proti takémuto konaniu, ktoré vrhá zlé svetlo na celú novinársku obec. Veľavýznamné je len to s akou vervou sa po celej veci vrhol pán Štofaník. Motívom pre jeho konanie určite nebola túžba po pravde, pretože ak by ho zaujímala, obyčajne po ľudsky by sa na ňu opýtal.

Prezídium strany Nádej MUDr. Alexandra Novotná JUDr. Peter Jesenský RNDr. Jozef Mihál

Nádej : 0,0 %, máj, ÚVVM pri Štatistickom úrade SR