16. 5. 2006

WTF ?!

WTF ?!
P. Malec pripomenul prítomným prijatie uznesenia č. 81/2005 z 12. 7. 2005, ktorým Rada STV odporučila GR STV, aby pri príležitosti 60. výročia protižidovského pogromu v Topoľčanoch zabezpečil odvysielanie dokumentárneho filmu Miluj blížneho svojho bez diskusnej relácie Pod lampou – špeciál, a zaujímal sa o spôsob jeho vyhodnotenia. M. Kollár v tejto súvislosti uviedol, že sa jedná o odporúčacie uznesenie, ktoré Rada STV nevyhodnocuje, zaradil ho však do prehľadu plnenia uznesení s konštatovaním, že ide o odporúčacie uznesenie, ktoré sa nevyhodnocuje, R STV konštatuje, že GR STV neakceptoval odporúčanie R STV.