19. 5. 2006

POD HRANICOU

POD HRANICOU
Pôvodne som nechcel ísť ani náhodou na film The Da Vinci Code, avšak po diskusii v STV , ktorú akoby zhora viedol Tomas de Torquemada, som sa rozhodol, že podporím heretikov Dana Browna a Rona Howarda a Sony Pictures a nepriložím otiepku slamy ku hranici,navyše po neuveriteľnej interpretácii obsahu i posolstva filmu samotným zástupcom Tomasa de Torquemadu na zemi a pod lampou