15. 5. 2006

Nevesta ako kurva ?

Nevesta ako kurva ?

Nie je to tak dávno, keď sa zdvihla z rôznych kútov Slovenska drtivá kritika na kontajnerové reality show VyVolení a BigBrother.Údajne boli / týkalo sa to predovšetkým VyVolených /v príkrom rozpore s kultúrou, dobrými mravmi, etikou, slušnosťou a taktiež by negatívne vplývali na mravný vývin detí a mládeže. Dokonca sa písali petície. Pritom ide v podstate o neškodné voyeuristické hračky. Oveľa rafinovanejšiu a tým aj nebezpečnejšiu reality show The Bachelor / u nás Nevesta pre milonára /obchádzajú všetci takmer s úctou. Vôbec nejde o prípad Fekiačová a jej osobnú pornografiu. To je napokon súčasťou formátu, i marketingu. Ide tu- o ženy. O ich postavenie v spoločnosti a o zakorenené rodové stereotypy . Tie už dávnejšie, podľa rôznych výskumov, vyústili do faktu, že ženy majú nižšie sebavedomie.Ženy u nás navyše najväčšmi pociťujú jednoznačnú diskrimináciu v profesionálnej sfére – pri prijímaní do práce a vo finančnom ohodnotení, na trhu práce sú znevýhodňované pri hľadaní a udržaní si zamestnania tehotné ženy, ženy s malými deťmi (najmä osamelé), ženy nad 40 rokov a absolventky škôl, na Slovensku zárobok ženy predstavuje 78 percent zárobku muža, väčší počet mužov je v riadiacich funkciách, na ktoré ženy často pre rodinné pomery neašpirujú (cestovanie, nadčasy), a sú zaraďované do nižších tried. Ženy zaostávajú za priemerným hodinovým zárobkom o viac ako 20 percent, priemerné mesačné mzdy žien v SR zaostávajú o 21,5 percenta v porovnaní s mužmi, čo vyplýva najmä z rozdielneho pracovného zaradenia žien, t.j. ich nižšieho počtu vo vedúcich a riadiacich pozíciách. K najviac feminizovaným odvetviam patrí v SR školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby, t. j. odvetvia, v ktorých sú najnižšie priemerné mzdy, nižšie príjmy majú za následok feminizáciu chudoby, čo sa prejavuje tým, že chudobou sú ohrozené osamelé a slobodné ženy, viac ako 70 percent trestnej činnosti páchanej na ženách spadá pod domáce násilie (ublíženie na zdraví, vražda, násilie na jednotlivcovi, týranie, pohlavné zneužívanie, obmedzovanie osobnej slobody, útlak, porušovanie domovej slobody a pod.). * Zaujímavé je, že Nevesta pre milionára, tá romantická, dojímavá, jediná najromantickejšia show, ktorá dokáže nájsť skutočnú lásku, neuráža vôbec ženy samotné. Akoby im bolo jedno, že reality show im jasne ukazuje, že žena pre peniaze urobí čokoľvek. Show ukazuje , že je podradným druhom, uráža ju a podceňuje. Slovami projektu skupiny Lavender Menace z roku 1970 by sme si mohli aj odpovedať, prečo tomu tak je -pretože v tejto sexistickej spoločnosti tá, ktorá je nezávislá, nemôže byť žena - musí to byť kurva. To samo osebe by nám malo naznačiť, kde je jej miesto. Jasnejšie sa to už povedať nedá: Žena a osobnosť sú pojmy, ktoré sa navzájom vylučujú. Ženy, vám tá nevesta naozaj nevadí ?

Nejde iba o zábavu, ide o názor. Ak vám toto nevadí prečo by Vám mali , milé ženy, vadiť slogany typu - Keď ženu udrieš, akoby si roľu pohnojil, kravu a ženu najlepšie po známosti brať,Ženu a plátno dobre kupovať pri svieci. Potom sa stane , že Vám "pravicový novinár " fľochne opäť do tváre , že ste schopné len na že feministické drísty , že ste mužatky a ženy z povolania , že ste zvláštne medzipohlavie, čo nosí vyťahané svetre, často aj krátke vlasy, rastú mu fúzy, fajčí to jednu cigaretu za druhou a má to vagínu . Viem, že "pravicový novinár " za odpoveď ani nestojí, ale ja som chlap a Nevesta pre milonára mi vadí. Práve pre utvrdzovanie slovenských divákov v rodové stereotypy . V presvedčovanie slovenských divákov , že žena je len kurva. Fakt Vám to nevadí, milé ženy? Asi na Vás treba Michaila Jurieviča Lermontova a jeho- Ženy! Ženy! Kto ich pochopí?

*Zdroj: materiály iniciatívy Urobme to!