17. 5. 2006

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia nechce v tomto predvolebnom období komentovať činnosť a výsledky Ministerstva kultúry SR. Pre STV je momentálne najväčším problémom, že sa nepodarilo schváliť nový zákon o koncesionárskych poplatkoch, ktorý by systémovo vyriešil neplatenie poplatkov, čo ohrozuje zdravé hospodárenie STV aj SRo, konštatoval člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Reagoval tak na dnešné rokovanie vlády *, ktorá na návrh ministra kultúry Rudolfa Chmela zrušila sedem legislatívnych úloh z tohto volebného obdobia. Medzi nimi sú aj štyri návrhy mediálnych zákonov - o digitalizácii vysielania, o Tlačovej agentúre SR (TASR), o masmédiách (tlačový zákon) a novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá mala zapracovať pravidlá pozemného digitálneho vysielania v systéme DVB-T. K téme sa vyjadril aj Slovenský rozhlas (SRo), podľa ktorého je štátna mediálna politika "zle postavená a vyžaduje si systémové riešenia". Ako sa ďalej uvádza v stanovisku SRo, treba riešiť najmä problematiku verejnoprávnych médií a kompatibilitu zákonov, predovšetkým zákon o koncesionárskych poplatkoch a aj zákon o SRo, zákon o telekomunikáciách a DPH. Podľa vedenia SRo treba prijať normy, ktoré presne definujú služby verejnosti v oblasti verejnoprávnych médií a ich financovanie, nevyhnutné pre ich fungovanie.

*

Vláda dnes na návrh ministra kultúry Rudolfa Chmela zrušila sedem legislatívnych úloh, ktoré mal rezort kultúry splniť v tomto volebnom období. Z nich sa štyri týkali mediálnej oblasti. Konkrétne išlo o návrhy zákonov o digitalizácii vysielania, o Tlačovej agentúre SR (TASR), zákon o masmédiách (tzv. tlačový zákon) a o novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá mala zapracovať pravidlá pozemného digitálneho vysielania v systéme DVB-T. Kabinet na Chmelov návrh zrušil e tri legislatívne úlohy ministerstva kultúry - vypracovanie návrhu nového autorského zákona, návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2010 a návrhu stratégie kultúry znevýhodnených skupín občanov do roku 2007. Legislatívne úlohy ministerstva kultúry sa zrušili z bežných dôvodov, niektoré sa nestihli, iné neboli politicky priechodné, čo treba akceptovať, povedal po dnešnom rokovaní minister Chmel. Podľa neho nejde o nič dramatické a úlohy dokončí MK SR po nástupe novej vlády, keďže texty väčšiny zákon sú už pripravené. Konkrétne nový tlačový zákon a zákon o TASR neboli schválené, lebo sa na to nenašla politická vôľa. Transformáciu TASR Chmel očakáva v budúcom volebnom období. V prípade tlačového zákona boli problémom skôr technické otázky. Typ zákona, akým je zákon o transformácii TASR sa podľa Chmela nedá meniť na konci volebného obdobia. "Počas volebného obdobia nebola na tento zákon politická vôľa," konštatoval a dodal, že podľa neho sú príčinou aj nevyjasnené vzťahy medzi TASR a súkromnými tlačovými agentúrami. "Keď sa nezhodnete na texte, môžete mať politické vyhlásenia akékoľvek," konštatoval v súvislosti s nesplnením vládneho programu v oblasti médií. To, že rezort nepripravil návrh zákona o digitalizácii, ale len jeho ideový návrh, podľa Chmela neohrozí prechod slovenských médií na digitálne vysielanie. "Netreba byť pesimistom, skrátka všetko sa stihne, ale s istým sklzom," domnieva sa Chmel. Práve to je výzvou pre budúce ministerstvo kultúry, dodal. Podľa Chmela je aj toto jeden z dôvodov, prečo treba ministerstvo zachovať. Ukazuje sa, že všetci politici médiá potrebujú, ale riešenie pravidiel ich fungovania a financovania bolo počas volebného obdobia súčasnej vlády len v polohe sľubov, povedala predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov (SSN) Zuzana Krútka. Ako ďalej konštatovala v reakcii na zrušenie mediálnych legislatívnych úloh MK SR, z predvolebných programov politických strán vyplýva, že zmeny mediálnych zákonov už nie sú ani v polohe sľubov. Syndikát upozorňuje, že žiadna politická strana nemá ambíciu systémovo a komplexne riešiť oblasť médií a žurnalistiky. Podľa SSN je takýto prístup politických subjektov, kandidujúcich vo voľbách do NR SR, zarážajúci najmä preto, že vládny program v mediálnej oblasti nebol splnený.