29. 3. 2007

NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO-Inquaerere

NOTITIA HUNGARIAE NOVAE HISTORICO
Inquaerere
Skupina občanov založila Občiansky výbor pre objektívne informovanie verejnosti, ktorý chce analyzovať mediálne kampane na Slovensku. Informoval o tom Ján Čarnogurský starší. Ako prvé chce výbor analyzovať mediálne spravodajstvo ku kauze arcibiskupa Jána Sokola. Predsedom občianskeho výboru je profesor Trnavskej univerzity Jozef Hlinický. Právnym poradcom výboru je advokát Ján Čarnogurský starší. Výsledok svojej analýzy občiansky výbor predloží verejnosti. Ten prvý, o Sokolovej kauze, by mal byť známy po Veľkej noci. Občiansky výbor zatiaľ nekonkretizoval akú úlohu bude zohrávať ozbrojená skupina Jána Čarnogurského mladšieho pod vedením Mgr. Michala Hrbáčka.
Možno použijú model Sklárne v Poltári .